VR Digital ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM


เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จาก บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผังเมือง การวิเคราะห์การจราจร สาธารณูปโภค การทำแบบจำลองน้ำท่วม และการทำแผนที่ภูมิศาสตร์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาสถาปนิก ร่วมกับ Autodesk ณ สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

error: Content is protected !!