[Enscape] Add-on ในลักษณะของ Real-Time Rendering

Enscape ที่เป็น Add-on ในลักษณะของ Real-Time Rendering ในแบบการแสดงเชิงวิเคราะห์สภาพแสงในอาคาร แสดงออกมาเป็นค่า Lux ทำให้กระบวนออกแบบแสงสว่างภายในอาคารง่ายขึ้นเยอะ แถมเมื่อมีแสงส่องผ่านหน้าต่างเข้ามายังพื้นที่ภายในก็สามารถเห็นได้ด้วยเช่นกัน สะดวกง่ายและรวดเร็วสำหรับการทำงานไปพร้อมๆ ทั้งการออกแบบและวิเคราะห์ และการนำเสนอภาพเสมือนจริงๆโดยเมื่อเราทำการแก้ไขวัตถุใน Revit แล้ว ภาพภายในหน้าจอ Enscape ก็จะทำการอัพเดทโดยอัตโนมัติ

error: Content is protected !!