[AutoCAD] แก้ไขปัญหาการนำภาพดาวเทียมจาก Bing Maps เข้ามาบน AutoCAD แล้วไม่มีภาพปรากฏ

สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD อันนี้เป็นปัญหาอยู่หลายท่านหรือจะเรียกว่าทุกท่านก็ได้ครับ โดยท่านที่ต้องการจะนำภาพดาวเทียมจาก Bing Maps เข้ามาบนหน้าจอ AutoCAD แล้วไม่มีภาพขึ้น ดังปรากฎดังภาพซ้ายในภาพ (ที่ถูกต้องจะต้องขึ้นตามภาพด้านขวา) ซึ่งจริงๆ มันก็เป็นปัญหามาจากบริษัท Microsoft ได้หยุดการให้บริการ Bing Maps ในเวอร์ชั่น 7 มาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2017 โดยจะเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชั่น 8 ทดแทน จึงทำให้ผู้ใช้หลายท่านไม่สามารถใช้งาน Bing Maps นี้ได้บน AutoCAD วันนี้เลยนำตัวอัพเดทมาให้สำหรับท่านที่ยังคงมีปัญหานี้อยู่ครับ

โดยจะเป็น Hotfix สำหรับติดตั้งทั้ง AutoCAD และ AutoCAD LT สำหรับเวอร์ชั่น 2015-2018 ซึ่งสามารถดาวโหลดและติดตั้งได้ตาม Link ครับ ปัญหานี้ก็จะหมดไป… 
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Autodesk_AutoCAD_2015_to_2018_Geolocation_Online_Maps_Hotfix_32bit_64bit.zip

error: Content is protected !!