What’s New in Autodesk Infraworks 2018.1

หลังจากที่ Autodesk ได้ออก Autodesk Infraworks 2018.0 ออกมาได้เพียงแค่ 2.5 เดือน ก็ได้มีการออก Autodesk Infraworks 2018.1 นี้ออกมา หลายท่านเพิ่มทำการอัพเดทไฟล์ข้ามเวอร์ชั่นกันไปหมาดๆ มาคราวนี้ก็ต้องอัพเดทไฟล์กันต่ออีกครั้ง...เพื่อการใช้งานฟังก์ชั่นดีๆ ใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับเวอร์ชั่นนี้ VR Digital ของเราได้นำความสามารถใหม่ๆ ที่มาพร้อมเวอ์ชั่นนี้มารีวิวให้ได้อัพเดทกัน

What's New in Autodesk Infraworks 2018.1

New! Linear Feature Extraction

Autodesk Infraworks 2018.1 นี้ผู้ใช้สามารถทำการเส้น Linear จากไฟล์ Point Clouds เพื่อทำการสร้างเส้น Breaklines, Paint Stripes และอื่นๆ ได้แล้ว ด้วยความสามารถในระบบอัตโนมัติ เพียงแต่การคลิก 2 จุดไปบนไฟล์ Point Cloud ตัว Infraworks ในเวอร์ชั่นนี้จะทำการหาและสร้างเส้นไปตามไฟล์ Point Cloud ให้ต่อเนื่องให้โดยอัตโนมัติ คราวนี้ทำงานง่ายขึ้นมากโดยที่ไม่ต้องมาไล่คลิกทีละจุดไปตามแนวเส้นของไฟล์ Point Cloud

Linear Features (Extended Functionality)

Infraworks ในเวอร์ชั่นนี้จะมีฟังก์ชั่นเเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทำการกับไฟล์ Point Cloud โดยฟังก์ชั่นนี้จะเรียกว่า Linear Features ที่จะเป็นฟังก์ชั่นที่สามารถทำการขีดเส้นลงไปบนไฟล์ Point Cloud ที่มาจากกล้อง Laser Scanner โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ก็เพื่อใช้สำหรับการสร้างเส้น Breakline และเส้น Linear ประเภทอื่นๆ รวมทั้งการสร้างเส้น Linear จาก Point Clounds ในมุมมองรูปตัด Cros Sections โดยเส้น Linear, Vertical และ Ground Grid ที่ได้สร้างขึ้นนี้ สามารถทำการส่งออกไปใช้กับ AutoCAD Civil 3D เพื่อนำไปพัฒนารายละเอียดของสภาพเงื่อนไข Existing Conditions ที่กำหนดขึ้นให้มีความถูกต้องแม่นยำสามารถนำไปใช้เพื่อกับโครงการออกแบบของคุณได้

Quantities (การถอดปริมาณ)

Autodesk Infraworks 2018.1 นี้ผู้ใช้สามารถทำการเลือกถนนหลายๆ ประเภทและทำการคำนวณงานดินและถอดปริมาณวัสดุที่ใช้ทั้งหมดของมันได้ในครั้งเดียว และหากคุณต้องการทำการคำนวณปริมาณสำหรับพื้นที่บางส่วนของโครงการสร้างถนนของคุณ คุณสามารถทำการกำหนดระยะระหว่างตำแหน่งที่คุณสนใจและทำการคำนวณได้ทั้งงานดินและปริมาณวัสดุได้ และสามารถทำการคำนวณปริมาณเฉพาะพื้นที่ที่สนใจได้ทั้ง  Parcel, Right of way หรือ Easement เป็นต้น

Labels

ในเวอร์ชั่นนี้ได้มีการปรับปรุงการควบคุมการแสดงผล Labels จากการตั้งค่าภายใน View Settings โดยตัว Labels นี้จะแสดงผลโดยอัตโนมัติ หรือไม่แสดงผล ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองปัจจุบันของโปรเจคนั้นๆ เช่น แสดงเป็น Conceptual หรือแบบ Engineering ซึ่งตัว Labels ก็สามารถกำหนดค่าให้เปิดหรือปิดการแสดงผลภายในมุมมองนั้นๆ นอกจากนี้ Infaworks 2018.1 นี้ยังเพิ่มความชัดเจนในการแสดงผล Labels ตลอดความยาวของถนนโดยอัตโนมัติให้มาด้วย และแสดงผลระดับ Labels ของสะพานให้ขึ้นมาเมื่อคุณได้ทำการคลิกเลือกสะพานหรือส่วนประกอบของสะพาน

New! Parts Editor

Autodesk Infraworks 2018.1 นี้มีฟังก์ชั่น Parts Editor ขึ้มาใหม่ สำหรับให้ผู้ใช้ทำการปรับเปลี่ยน Library ของ Pipe และ Structure Library เพื่อให้ทำการปรับแก้ให้ชิ้นส่วน Parts เหล่านี้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทั้งขนาด หรือจะทำการสร้างชิ้นส่วนใหม่จากโปรแกรม Autodesk Inventor และส่งออกมาใช้กับ Infraworks โดยผ่าน Plug-in ฟรีของ Inventor ใน Infraworks

New! Parametric Components

Infraworks 2018.1 นี้ มีความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นมากับ Components ประเภท สะพาน (Bridge), ลูกกรง (Railings), แนวกันชน (Barriers) และอื่นๆ โดยจะเป็น Components ในลักษณะที่สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ได้ เพื่อให้เกิดรูปทรงและขนาดตามที่ผู้ใช้ต้องการ หรือผู้ใช้สามารถทำการสร้างโมเดลที่มีพารามิเตอร์ควบคุมนี้ได้เองจากโปรแกรม Autodesk Inventor และทำชิ้นส่วนต่างๆ มาเพื่อรองรับการออกแบบถนน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks

สำหรับท่านที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks
สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com

error: Content is protected !!