Fusion 360 เครื่องมือสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติ
ที่ประกอบไปด้วย CAD CAM และ CAE ไว้ในซอฟต์แวร์เดียว

บูรณาการกระบวนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ กับ FUSION 360
Fusion 360 นั้นเป็นซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติที่ประกอบไปด้วย CAD, CAM และ CAE เพื่อตอบสนองการนำงานในลักษณะของการบูรณาการขั้นตอนการทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PIM: Products Information Modeling) ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยผู้ใช้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ (Design), จัดทำ Drawings (Documentation), ตลอดไปจนการวิเคราะห์ (Simulate) และการผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่างๆ  หรือแม้แต่จะส่งออกไปยัง 3D Printer เพื่อสร้างต้นแบบของผลงานออกแบบ โดย Fusion 360 นั้นจะเป็นการทำงานบนระบบ Cloud จึงสามารถทำงานรวมกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และยังคลอบคลุมการทำงานบนเครื่อง Mac หรือบน Windows ได้ด้วย

Fusion 360TM นั่นเป็นซอฟท์แวร์ประเภท CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) และ CAE (Computer Aided Engineering) อยู่ภายในตัวเดียวกัน โดยมันจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ครบวงจรผ่านการทำงานบนระบบ Cloud ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนระบบ PC และ Mac

ออกแบบ ทดสอบ และทำแบบเพื่อการผลิตภายใต้ซอฟท์แวร์ตัวเดียว

ทำงานที่ไหนก็ได้

การทำงานแบบร่วมกัน

ด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้จินตนาการของคุณออกมาได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือ Sculpting ในการปั้นวัตถุ ที่จะช่วยให้คุณค้นหารูปทรงไปตามจินตนาการ และเครื่องมือสร้างโมเดลต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสร้างผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบความถูกต้อง พอดีของชิ้นงาน และการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการจำลอง Simulations, การสร้าง Assembly เพื่อแสดงการประกอบชิ้นงาน และการสร้างภาพเสมือนจริงจากการ Rendering และการทำภาพเคลื่อนไหว Animation
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างชิ้นส่วนเพื่อส่งไปยังเครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วน หรือส่งไปยัง 3D Printer เพื่อสร้างต้นแบบของชิ้นงานออกแบบของคุณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบความสามารถของ Fusion Standard และ Fusion Ultimate

Description Standard Ultimate
Subscription Services        

Continuous updates
Fusion 360 นั้นจะมีการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณสามารถทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ได้ตลอดการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Forum, email, and phone support
การบริการจากทีมงานของ Fusion 360 บนฟอรั่ม, อีเมล์ และติดต่อเพื่อขอการสนับสนุนการใช้งาน

Flexible subscriptions with cloud credits options
สามารถใช้แบบรายเดือนและรายปี รวมถึง Cloud Credits

Design

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sketching
สร้างและแก้ไขเส้น Sketch ด้วยการกำหนดเงื่อนไขและระยะ และก็เปลี่ยนเส้น Sketch ไปเป็นวัตถุ 3 มิติ

Parametric modeling
สร้างประวัติของการขึ้นชิ้นงานเพื่อการแก้ไขในแบบพาราเมตริก เช่น การ Extrude, Revolve, Loft และ Sweep โดยเมื่อทำการแก้พารามิเตอร์แล้ว ตัวโมเดลก็จะปรับปรุงตามไปดวย

Sheet metal
ออกแบบชิ้นส่วนของแผ่นโลหะโดยใช้กฎเกณฑ์ของแผ่นโลหะ ทำแบบและวาง Patterns เพื่อการผลิตด้วยการใช้แบบ 2 มิติ และการตัดแผ่น

Freeform modeling
สร้างพื้นผิวย่อยที่มีความซับซ้อนด้วย T-Splines และเพิ่มความหนาแน่นของพื้นผิวที่สร้างด้วย T-Splines

Direct modeling
แก้ไขและปรับปรุงตัวโมเดลที่นำเข้ามาจากไฟล์อื่นๆ

Mesh modeling
แก้ไขและปรับปรุงไฟล์ประเภท Mesh Model เช่น ไฟล์. STL, OBJ เป็นต้น

Surface modeling
สร้างและแก้ไขพื้นผิวในลักษณะของพาราเมตริกที่มีความซับซ้อน การ Patching หรือการแก้ไขและออกแบบรูปทรงเรขาคณิต

Assemblies
ออกแบบการ Assembly ด้วยวิธีการแบบ Bottom-up หรือ Top-Down แบบการวิเคราะห์ในแบบ Assembly Motion

PCB design integration
ออกแบบวัตถุ PCB ใน Fusion 360 จะเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงจากงานออกแบบของคุณกับ Autodesk EAGLE เพื่อการทำงานร่วมกัน

Document  

2D manufacturing drawings
จัดทำแบบ 2 มิติเพื่อรองรับการผลิต รวมถึงแบบของชิ้นส่วนและการประกอบในลักษณะของ Assembly

Animations
สื่อสารผลงานออกแบบของคุณด้วยภาพมุมมอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงกระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

Renderings
สร้างภาพเสมื่อนจริงของผลงานออกแบบคุณด้วยการ Render จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือใช้ระบบ Cloud เพื่อการ Render

Data Management & Collaboration

 

 
 
 

 
 
 

Version management
สามารถดูและปรับเปลี่ยนการแสดงผลไปยังเวอร์ชั่นของงานออกแบบก่อนหน้าด้วยวิธีแบบอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเอง

Fusion Team
สามารถทำงานกับสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคนได้

Live design reviews
ดูการแก้ไขผลงานออกแบบของคุณได้ในทันทีภายใน Fusion 360 และสามารถทำการแสดงผลนั้นผ่าน Browser เพื่อการออกความเห็นร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบและลูกค้า 

Commenting & redlining
สามารถทำการแคปเจอร์ภาพและทำการเขียนคอมเม้นท์ลงไปในขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่งจะทำให้การสื่อสารกับผู้ออกแบบโดยตรงทำได้โดยง่าย

Public or private design sharing
แชร์ข้อมูลของคุณแบบส่วนตัวหรือแบบสาธารณะได้ด้วยความสามารถในการกำหนดค่าความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Accessibility   

Mac OSx & Windows
Fusion 360 นั้นสามารถรองรับการทำงานทั้งบนเครื่อง Mac และ PC โดยที่ผู้ใช้สามารถลงได้ทั้งสองระบบโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Browser data access
สามารถโต้ตอบกันในขั้นตอนของการออกแบบผ่านทาง Web Browser

Mobile viewing & management
สามารถทำการจัดการข้อมูลการออกแบบของคุณจากทุกที่ผ่านทางอุปรกรณ์ Mobile ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

Simulation     

Cloud simulation
ตั้งค่าและทำการวิเคราะห์ทดสอบหลายๆ กรณีผ่านระบบ Cloud ด้วยการใช้ Cloud Credits ซึ่งมาพร้อมกับการสมัครใช้งานซอฟท์แวร์

Static stress & modal frequencies
วิเคราะห์ผลงานออกแบบของคุณภายใต้เงื่อนไขต่างๆ โดยใช้วัสดุ น้ำหนัก และข้อจำกัดค่างๆ

Thermal & thermal stress
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายความร้อนและผลกระทบที่เกิดจากแรงที่ไปกระทำกับมัน

Manufacturing    

3D printing utility
แบ่ง และสร้างชิ้นส่วน และสร้าง Toolpath สำหรับใช้กับ 3D Printers ชนิดค่างๆ

Turning
สร้างข้อมูสำหรับเครื่อง CNC กับ Toolpaths ทั้ง facing, roughing, grooving, drilling เป็นต้น

Water jet, laser cutter, plasma cutter
สามารถสร้าง Toolpaths หลายแกนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมการชนกันสำหรับชิ้นงาน 3 มิติที่มีความซับซ้อน

2.5 & 3-Axis Machining
มาพร้อมกับ HSM CAM และการสร้าง Toolpaths อย่างรวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องจัก และการสร้างชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ

Advance Simulation

 

 
 
 

 

 
 
 

Advanced analysis tools
ใช้ตัวเชือมแบบสลักเกลียว, การกำหนดน้ำหนัก Load ในหลายๆ กรณี และวัตถุประเภท Rigid เพื่อการทดสอบ Simulation หรือการลดความซับซ้อนของชิ้นงานด้วยการโคลนนิ่ง และแทนที่ด้วยวัตถุพื้นฐาน

Buckling
คาดการณ์โหมดความล้มเหลวของโมเดลที่คาดไม่ถึง สำหรับส่วนประกอบที่บอบบางภายใต้แรงกดที่มากเกินด้วยการใช้การทดสอบผ่านระบบ Cloud

Nonlinear stress
วิเคราะห์การเปลี่ยนรูปวัตถุและวัสดุด้วยการทดสอบผ่านระบบ Cloud

Event simulation
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลงานออกแบบที่ทำขึ้นสามารถรองรับผลกระทบต่างๆ ด้วยการทดสอบผ่านระบบ Cloud

Shape optimization
ระบุส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับงานออกแบบของคุณเพื่อลดน้ำหนักของผลงานออกแบบลง ด้วยการทดสอบผ่านระบบ Cloud

Advanced Manufacturing  

Probing
ใช้ประโยชน์จากเครื่องทดสอบเพื่อหาตำแหน่งในการชดเชย

3+2 machining (5-axis positional)
ลดการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับงานของคุณ โดยการวางตำแหน่ง Stock ในหลายๆ แกนร่วมกันทั้ง A, B และ C

4-axis machining
หมุนชิ้นส่วนด้วยการใช้แกน A ของเครื่องจักรในการสร้าง Toolpaths สำหรับ 4 แกน หรือการ Wrap Toolpaths

5-axis simultaneous machining
ตั้งค่าการดำเนินการแบบ 5 แกนด้วยการ Tilting, Swarf, และ Multi-Axis Contour

ระบบที่ต้องการกับการใช้งาน Fusion 360

• Operation System: Apple® macOS™ Sierra v10.13; Mac® OS® X v10.11.x (El Capitan) (Note: Mac OS X v10.10.x (Yosemite) is not supported.), Microsoft® Windows® 7 SP1 or Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 10 (64-bit only)
• CPU: 64-bit processor (32-bit not supported)
• Memory: 3GB RAM (4GB or more recommended)
• Graphics Card: 512MB GDDR RAM or more, except Intel GMA X3100 cards
• Disk space: ~2.5GB
• Pointing device: Microsoft-compliant mouse, Apple Mouse, Magic Mouse, MacBook Pro trackpad
• Internet: A DSL internet connection or faster

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Autodesk Fusion 360 และการอบรม

สำหรับท่านที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Autodesk Fusion 360 และการอบรม
สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com

error: Content is protected !!