6 วิธีการในการดูผลงานจาก Autodesk Revit ในแบบ Viewer

เรื่องหนึ่งที่เป็นคำถามมาจากหลายๆ ท่าน ที่ต้องการใช้งาน Autodesk Revit เพียงแค่จะเปิดไฟล์ดูเป็นหลัก ไม่ได้เขียนโมเดลบนนั้น พอจะมีตัวที่ใช้งานเป็น Viewer และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

วันนี้เลยนำแนวทางที่จะใช้ในลักษณะดังกล่าวมาให้พวกเราทราบกัน โดยวิธีการนั้นมีหลายแนวๆ ซึ่งพอจะเป็นแนวทางหลักๆ อยู่ 6 แนวทาง ดังนี้

1. A360 Viewer

วิธีแรกนี้เป็นการใช้ A360 Viewer ที่ทำงานบนระบบ Cloud ซึ่งสามารถใช้งานได้ที่ https://viewer.autodesk.com/ โดย App ตัวนี้สามารถใช้เห็นได้ทั้งมุมมอง 2 มิติ (Sheets) และ 3 มิติของไฟล์ Revit ได้ทั้งหมด และสามารถเอาไฟล์ AutoCAD, STEP และ Solidworks มาเปิดด้วยก็ได้

2. Design Review

วิธีที่สองนี้ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรม Design Review ที่สามารถทำการดาวโหลดและติดตั้งได้ฟรี แต่การใช้งานก็ต้องทำการ Export ไฟล์ของ Autodesk Revit ให้ออกมาเป็นไฟล์ประเภท DWF เสียก่อน จึงจะสามารถเอาไปเปิดบนโปรแกรม Design Review ได้ โดยท่านสามารถดาวโหลดโปรแกรม Design Review ได้ที่ https://www.autodesk.com/products/design-review/download

3. Autodesk Revit Viewer Mode

วิธีนี้ก็ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม Autodesk Revit ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเลือกทำการติดตั้งแบบเป็นชุดทดลอง Trial Version และทำการคลิกที่ Start Menu จะมีตัวเลือกให้เลือก Revit Viewer โดยหลังจากที่ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่า การใช้งาน Viewer Mode นั้น ผู้ใช้สามารถทำการ Print งานได้ ตลอดจนสามารถทำการแก้ไขโมเดลได้ แต่จะไม่สามารถทำการบันทึกไฟล์ได้เท่านั้น

4. Autodesk Navisworks Freedom

สำหรับท่านที่มีโปรแกรม Navisworks สำหรับการสร้างไฟล์ในรูปแบบของ NWD....นี่ก็เป็นอีกวิธีการที่จะช่วยให้คุณสามารถดูชิ้นงานที่ผลิตจาก Autodesk Revit ได้ โดยให้ทำการส่งออกไฟล์จาก Revit ให้เป็นไฟล์ในรูปแบบของ NWC และนำไฟล์ดังกล่าวไปเปิดด้วยโปรแกรม Navisworks Manage แล้วทำการบันทึกไฟล์ออกมาเป็นนามสกุล NWD จากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Navisworks Freedom มาติดตั้งในเครื่องที่ต้องการดูไฟล์ ด้วยการนำไฟล์ NWD นั้นไปเปิด โดยโปรแกรม Navisworks Freedom สามารถทำการดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers

5. Autodesk BIM 360 Team

สำหรับกรณีที่มีการใช้งาน BIM 360 Team ร่วมกันอยู่ คุณสามารถทำการเชิญ (Invite) บุคคลอื่นเพื่อเข้ามาภายในชิ้นงานของคุณ และสามารถดูผลงาน 3D Model นั้นได้

ลิงค์สำหรับเข้าสู่ระบบ BIM 360 TEAM

6. Autodesk AutoCAD

วิธีนี้คือการส่งออกไฟล์ Revit ไปเป็นไฟล์ในรูปแบบของ AutoCAD DWG ซึ่งสามารถนำไฟล์ไปเปิดได้ทั้งบนซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD หรือบน AutoCAD 360

error: Content is protected !!