[Revit] การถ่ายโอน System Family จากไฟล์หนึ่งไปยังอีกไฟล์หนึ่ง

Autodesk Revit นั้นมี Family อยู่ทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน คือ System Family, Loadable Family และ In-Place Family ซึ่งในการทำงานจริงๆ เราก็จะต้องมีการผสมประเภทของ Family ไว้เพื่อตอบสนองงานในโปรเจคนั้นๆ โดยเฉพาะ System Family ที่จะเป็นการผสมประเภท Family อยู่ในไฟล์ของโปรเจคนั้น เช่น ผนัง พื้น เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีโครงการใหม่เกิดขึ้น หากเราจะทำการถ่ายโอน System Family จากไฟล์หนึ่งไปยังอีกไฟล์หนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาผสมใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยการใช้คำสั่ง Transfer Project Standard นั่นเอง ที่จะโอนถ่าย System Family ตามที่เราเลือก เช่น ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา พื้น เป็นต้น ไปยังโปรเจคใหม่ เพื่อลดเวลาของการตั้งค่าลง โดยมีขั้นตอนคือ

1. เปิดไฟล์โครงการที่มีการผสม System Family ไว้
2. เปิดไฟล์ใหม่ของโครงการที่ต้องการรับการถ่ายโอน System Family
3. ใช้คำสั่ง Transfer Project Standard ตามภาพ

error: Content is protected !!