ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจในพื้นที่ภาคใต้สมัครเข้าร่วมการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2018

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม สมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (หลักสูตรขั้น BASIC) โดยโครงการกำหนดจัดอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดอบรม ดังนี้

กำหนดการจัดอบรมของโครงการ

รุ่นที่ 1
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

» อบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
» จัดการอบรม ณ ห้องจงกลนี ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
» ท่านสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

รุ่นที่ 2
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

» อบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
» จัดการอบรม ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 8 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
» ท่านสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รุ่นที่ 3
พื้นที่จังหวัดสงขลา

» อบรมระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
» จัดการอบรม ณ ห้องหาดใหญ่ ชั้น 1 โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
» ท่านสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

รุ่นที่ 4
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

» อบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
» จัดการอบรม ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
» ท่านสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561

วิทยากร

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
Director (Training & Services) บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการ

::: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ :::

ประกอบไปด้วยค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง

» สําหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ท่านละ 1,500 บาท

» สําหรับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป
ท่านละ 3,000 บาท

::: การโอนเงินค่าลงทะเบียน :::

ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ได้ที่

» ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8

» ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปรียารัตน์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 062-901-3254, 075-673-532

error: Content is protected !!