[Revit] การใช้เทคนิค Model In Place สำหรับการปาดปลายผนังให้เกิดการเฉียง

ในประเด็นนี้เป็นประเด็นเล็กๆ แต่ก็มีโอกาสจะได้พบเจอกับงานหลายๆ งานครับ สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการปาดปลายผนังให้เกิดการเฉียงๆ หรือผนังของช่วงประตูลิฟท์ที่ต้องปาดเฉียง บนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit จะต้องทำยังไง…นี่เป็นเทคนิคง่ายๆ โดยสามารถใช้คำสั่ง Model In Place ที่เป็น Void มาทำการ Cut ตัวผนังปกติออกนั่นเอง….ลองทำตามวิธีนี้กันดูครับ…เทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ได้ในหลายๆ กรณีเลย

error: Content is protected !!