[Revit] Element Renumber Add-in สำหรับช่วยในการไล่ลำดับหมายเลข

มีอะไรดีๆ มาบอกกัน…Add-in สำหรับติดตั้งเพิ่มเติมลงไปบน Autodesk Revit ตัวนี้ชื่อว่า Element Renumber ซึ่งจะช่วยในการทำงานไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการเขียนงานไปแล้ว และเกิดมีการแก้ไขชิ้นงานทำให้ต้องมีการไล่ลำดับหมายเลขกันใหม่ ซึ่งจะต้องมาคลิกเลือกแก้ทีละตัว…โดย Add-in ตัวนี้วิธีใช้ก็ไม่ยากด้วยการเลือกรายการที่จะต้องทำการไล่หมายเลขใหม่ ซึ่งมีให้เลือกหลายๆ รายการ เช่น Room, Grid, Door, Windows เป็นต้น อย่างในภาพก็เป็นการไล่หมายเลขกริดใหม่ ด้วยการเลือก Element Type เป็น Grid และก็ตั้งค่าตัวเลขเริ่มต้นที่ต้องการจะให้เปลี่ยน จากนั้นก็ให้ไปคลิกที่เส้นกริดที่เราจะเปลี่ยน….ลองเล่นกันดูครับ Add-in ตัวนี้ระดับ 5 ดาวเลยนะครับ….

สามารถดาวโหลดได้ที่ https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index…

error: Content is protected !!