Lumion ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการ OpenStreetMap

ทีมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Lumion ได้ทำการประกาศแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ OpenStreetMap (OSM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้บริการแบบ Third-Party ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Lumion สามารถทำการนำเข้า (Import) โมเดลและความสูงของอาคารในพื้นที่จาก Location ต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้อย่างง่ายดาย

โดยเครื่องมือ OpenStreetMap (OSM) แบบ Third-Party จะสิ้นสุดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ผู้ใช้งานได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถใช้งานความสามารถนี้ได้ ซึ่งทางบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Lumion ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ชื่อว่า "OSM Patch" ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานความสามารถนี้ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Lumion Pro เวอร์ชัน 7.5 และ 8 สามารถติดตามวิธีการติดตั้งและดาวน์โหลด Patch ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://forum.lumion.com/announcements/important-changes-to-openstreetmap/msg963681/ หรือที่ลิงค์ด้านล่างนี้

error: Content is protected !!