ขั้นตอนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Autodesk จาก Autodesk Virtual Agent (AVA)

สำหรับท่านที่ได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของทาง Autodesk และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Autodesk
เพื่อทำการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์
สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ผ่านทาง Autodesk Vistual Agent (AVA) โดยมีวิธีการดังนี้

1. ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Autodesk Virtual Agent (AVA) ได้ที่เว็บไซต์ https://ava.autodesk.com/ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้พบกับหน้าเว็บไซต์ดังภาพ

2) ท่านสามารถพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถามข้อมูลกับระบบ AVA ผ่านระบบอัตโนมัติ เช่น "Download Autodesk Revit" หรือ "Download Software" หลังจากนั้นระบบจะถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ก่อนที่จะปรากฏหน้าต่างเพื่อเข้าสู่การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Autodesk ทางด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์

3) เมื่อระบบ AVA ทำการแสดงเมนูสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของทาง Autodesk ให้ท่านทำการเลือกซอฟต์แวร์ของ Autodesk และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด (ระบบจะให้ทำการดาวน์โหลดเฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด และเวอร์ชันก่อนหน้านี้เพียง 3 รุ่น เท่านั้น) เมื่อท่านเลือกเสร็จสิ้นแล้วกดคลิกที่ปุ่ม "Next" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

4) ในขั้นตอนนี้ ระบบ AVA จะให้ท่านทำการเลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปติดตั้ง รวมถึงภาษาของเมนูการใช้งานภายในซอฟต์แวร์ เมื่อท่านเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ "Next" เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดต่อไป

5) เมื่อระบบ AVA แสดงลิงค์สำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของทาง Autodesk ที่ท่านต้องการ ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ทั้งในรูปแบบของการดาวน์โหลดปกติผ่าน Web Browser (ต้องดาวน์โหลดไฟล์ให้ครบทุก Part ที่ระบบแสดงไว้) หรือการดาวน์โหลดผ่าน Autodesk Download Manager

สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของทาง Autodesk หรือเกิดเหตุขัดข้องประการใด
สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com

error: Content is protected !!