[AutoCAD] การแก้ปัญหาวรรณยุกต์ภาษาไทยกระโดด เมื่อสั่งพิมพ์งานออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF

มาแวะเวียนกับปัญหาที่เกิดในระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD กันสักนิด กับปัญหาที่หลายๆ ท่านอาจจะยังพบกันอยู่ สำหรับกรณีที่เราทำการสั่งพิมพ์ (Print) ออกมาเป็นไฟล์แบบ PDF แล้วพบว่ามีวรรณยุกต์กระโดด ทั้งที่การแสดงผลบนหน้าจอ Preview ก็ไม่พบปัญหานี้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้มีมานานมากแล้วและหลายท่านคงจะได้คำตอบกับปัญหานี้ไปแล้ว แต่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้คำตอบว่าจะทำการแก้ยังไงก็ลองทำกันตามภาพนี้ดูครับ ประเด็นสำคัญก็คือเดิม เวลาที่ผู้ใช้ทำการสั่งพิมพ์ (Print) ซอฟต์แวร์จะมองตัวอักษรเป็นลักษณะของ Graphics ในการ Print เพื่อแก้ไชปัญหาดังกล่าวเราก็เลยไปตั้งค่าให้กลายเป็น Text เพื่อให้การสั่งพิมพ์ (Print) ระบบจะทำการอ่านแบบเป็นตัวหนังสือแทนก็เท่านั้นเองครับ

error: Content is protected !!