สภาสถาปนิก ขอเรียนเชิญสถาปนิกและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร BIM Management

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง สภาสถาปนิก ขอเรียนเชิญสถาปนิกและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร BIM Management โดย รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จากบริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในภาพรวมและรายละเอียดของเทคโนโลยี BIM การบริหารจัดการโครงการ และการวางข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

การอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียง 1,000 บาท/ท่าน และผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรม พวต. จำนวน 6 หน่วย (รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาสถาปนิก หมายเลขโทรศัพท์ 02-318-2112 ต่อ 161 หรือที่ Facebook สภาสถาปนิก (คลิกที่นี่)

error: Content is protected !!