[Revit] เทคนิคการเขียนตัวหนังสือ Model Text บนระนาบผนัง

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการจะเขียนตัวหนังสือ หรือ Model Text บนระนาบผนัง ในขั้นต้นจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนระนาบในการเขียนงานสักหน่อย โดยมีวิธีการที่ไม่ยากนัก คือ คลิกที่ปุ่ม Show Work Plane (1) เสียก่อน โดยปุ่มนี้จะกำหนดให้หน้าจอแสดงผลระนาบสีฟ้าๆ แบบตาราง Grid ขึ้นมา เพื่อช่วยให้เราทราบว่าในขณะนี้เราเขียนงานอยู่บนระนาบไหน ซึ่งโดยปกติก็มักจะเป็นระนาบพื้น จากนั้นก็ให้เราใช้คำสั่ง Set Workplane (2) และให้เลือกตัวเลือก Pick a plane แล้วไปคลิกที่ระนาบผนังที่ต้องการจะใส่ตัวหนังสือ ซึ่งหลังจากคลิกไปแล้ว ระนาบ Workplane ก็จะถูกเปลี่ยนจากพื้นไปยังผนังเราเลือก

มาถึงตอนนี้คุณก็สามารถใช้คำสั่ง Model Text แล้วก็ทำการพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการแล้วก็เอาไปใส่บนผนังได้เลยครับ สำหรับการกำหนดขนาดของตัวหนังสือและความลึกของตัวหนังสือ ก็ให้ทำการเลือกที่ตัวหนังสือนั้นและทำการแก้ไขค่า Depth ใน Properties หรือทำการแก้ไข Font และ Text Size ได้จากภายใน Type Properties ได้ ลองทำกันดูครับ

error: Content is protected !!