กิจกรรม Autodesk Policy Updates and Technical Tips & Tricks

me_event

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้จัดกิจกรรม Autodesk Policy Updates and Technical Tips & Tricks สำหรับกลุ่มลูกค้าแอนิเมชั่นขึ้น ณ ร้าน Quest – Connaisseur Cafe Bangkok ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้ และเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกในครั้งต่อไป

error: Content is protected !!