แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (ฺBIM Guide) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560)

สภาสถาปนิก ร่วมกับ สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันเพื่อออกเอกสารแนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560) ….

ขั้นตอนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Autodesk จาก Autodesk Virtual Agent (AVA)

สำหรับท่านที่ได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของทาง Autodesk และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Autodesk เพื่อทำการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการติดตั้ง…

6 วิธีการในการดูผลงานจาก Autodesk Revit ในแบบ Viewer

เรื่องหนึ่งที่เป็นคำถามมาจากหลายๆ ท่านที่ต้องการใช้งาน Autodesk Revit เพียงแค่จะเปิดไฟล์ดูเป็นหลัก ไม่ได้เขียนโมเดลบนนั้น พอจะมีตัวที่ใช้งานเป็น Viewer หรือไม่ วันนี้เลยนำแนวทางที่จะใช้ในลักษณะดังกล่าวมาให้พวกเราทราบกัน โดยวิธีการนั้นมีหลายแนวๆ ดังนี้

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline)

แนวทางการใช้งานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์