[AutoCAD] การนำไฟล์ Point Cloud มาใช้งานในซอฟต์แวร์ AutoCAD 2020

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD 2020 ที่ต้องการนำไฟล์ Point Cloud เข้ามาใช้งาน และพบว่าปุ่ม Attach สำหรับไฟล์ Point Cloud ในแถบเมนู Insert ที่เคยมีในซอฟต์แวร์ AutoCAD 2019 หายไป…

[Revit] เทคนิคในการตรวจสอบและเลือกวัตถุด้วยรหัส ID เพื่อให้การทำงานร่วมกันสามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในโครงการที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนมากๆ รวมถึงมีการทำงานร่วมกันกับทีมงานหลายๆ คน การสื่อสารด้วยการบอกหมายเลข ID ของวัตถุเป้าหมาย เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ เข้ามาดู ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกเป็นอย่างมากในการสื่อสารร่วมกัน…

[BIM 360] การอัพโหลดไฟล์ที่มี Linked หรือ Xrefed Files/Models ขึ้นไปไว้ใน BIM 360 Docs

Autodesk BIM360 Docs มาพร้อมกับความสามารถในการแสดงผลไฟล์ ที่เหมือนกับการแสดงผลในโปรแกรม Autodesk Revit (รวมถึงไฟล์ที่มีการ linked models เข้ามาแสดงด้วยกัน) หรือในโปรแกรม AutoCAD (รวมถึงไฟล์ที่มี XREFs) ด้วย…

[AutoCAD] วิธีการใช้งานความสามารถ DWG Compare ในซอฟต์แวร์ AutoCAD 2019

ในซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD 2019 มาพร้อมกับความสามารถใหม่ที่ผู้ใช้งานหลาย ๆ คนรอคอย นั่นก็คือ DWG Compare ความสามารถในการเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างกันของไฟล์ DWG 2 ไฟล์…

[AutoCAD] การแก้ปัญหาวรรณยุกต์ภาษาไทยกระโดด เมื่อสั่งพิมพ์งานออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF

มาแวะเวียนกับปัญหาที่เกิดในระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD กันสักนิด กับปัญหาที่หลายๆ ท่านอาจจะยังพบกันอยู่ สำหรับกรณีที่เราทำการสั่งพิมพ์ (Print) ออกมาเป็นไฟล์แบบ PDF แล้วพบว่ามีวรรณยุกต์กระโดด…

[AutoCAD] แก้ไขปัญหาการนำภาพดาวเทียมจาก Bing Maps เข้ามาบน AutoCAD แล้วไม่มีภาพปรากฏ

สำหรับท่านที่ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD และต้องการจะนำภาพดาวเทียมจาก Bing Maps เข้ามาบนหน้าจอ AutoCAD แล้วไม่มีภาพขึ้น…

[AutoCAD Civil 3D] การเซฟไฟล์จาก AutoCAD Civil 3D 2017 และ 2018 เพื่อเปิดดูจากเวอร์ชัน 2013-2016

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Autodesk AutoCAD Civil 3D เวอร์ชั่น 2017 และ 2018 หากผู้ใช้งานต้องการ Save File เพื่อให้สามารถเปิดดูได้ใน Autodesk AutoCAD Civil 3D เวอร์ชั่น 2013-2016…

[AutoCAD Civil 3D] การใช้งาน Corner Cleanup for Corridors เพื่อแก้ไขปัญหา Corridor ทางโค้งของถนน

ฟังก์ชั่น Corner Cleanup for Corridors ที่มีในซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 นั้นเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหา Corridor บริเวณทางโค้งของถนน…

What’s new in Autodesk AutoCAD 2018

ปัจจุบัน AutoCAD ได้เดินทางมาครบอายุ 35 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็จะมากับ AutoCAD 2018 ได้ออกมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าไฟล์ PDF เข้ามาภายใน AutoCAD ที่มีมาตั้งแต่ AutoCAD 2017 แล้ว…