[AutoCAD] การแปลงไฟล์ AutoCAD เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า

หลายๆ ท่านมีปัญหาว่า ออฟฟิศมีโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่นเก่า แต่ต้องทำงานร่วมกันกับอีก 1 ออฟฟิศที่ใช้โปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่นใหม่ แล้วไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ผู้ใช้งานลองโหลดโปรแกรม Autodesk DWG TrueView 2017…

Autodesk Vehicle Tracking ซอฟท์แวร์จำลองวงเลี้ยวของรถยนต์และเครื่องบิน

Autodesk Vehicle Tracking อีกหนึ่ง Solution จาก Autodesk ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟท์แวร์นี้ เพื่อทำการจำลองวงเลี้ยวของรถยนต์ และเครื่องบิน…