เปรียบเทียบคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของ Revit Server และ BIM 360 Design

สำหรับการทำงานภายใต้แนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) หลายครั้งที่ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Revit จำเป็นจะต้องมีการทำงานภายในโมเดลร่วมกับบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในทีมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องทำผ่าน Revit Server ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย…

[BIM 360] การอัพโหลดไฟล์ที่มี Linked หรือ Xrefed Files/Models ขึ้นไปไว้ใน BIM 360 Docs

Autodesk BIM360 Docs มาพร้อมกับความสามารถในการแสดงผลไฟล์ ที่เหมือนกับการแสดงผลในโปรแกรม Autodesk Revit (รวมถึงไฟล์ที่มีการ linked models เข้ามาแสดงด้วยกัน) หรือในโปรแกรม AutoCAD (รวมถึงไฟล์ที่มี XREFs) ด้วย…