Enscape เปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.1 ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นใหม่ๆ

Enscape เวอร์ชั่น 2.1 มาพร้อมกับคุณลักษณะและการปรับปรุงใหม่ๆ มากมาย เช่น เวอร์ชั่นนี้สามารถใช้งานกับโปรแกรม Rhino ได้แล้ว การนำเสนอในโหมด Presentation, Horizon Presets, การใช้ Area Lights และในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการปรับปรุงความรวดเร็วในการ Render และคุณภาพของการ Render โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุงต่างๆ ดังนี้  

ENSCAPE FOR SKETCHUP

Enscape for SketchUp คือ plugin สำหรับช่วยให้คุณทำงานได้ในลักษณะ Real time Rendering ที่เดิมใช้งานควบคู่กันกับ Autodesk Revit มาถึงตอนนี้ได้เปิดตัวสำหรับใช้กับ SketchUp แล้ว

Enscape ที่เป็น Add-in

Enscape ที่เป็น Add-in สำหรับการทำ Real-Time Rendering บน Autodesk Revit มีแผนจะออกเป็น Add-in เวอร์ชั่นสำหรับ SketchUp ด้วยเช่นกัน อย่างในภาพนี้จะเป็น Enscape for SketchUp (Preview Release)…

Enscape ออกซอฟต์แวร์ Version 1.9 แล้ววันนี้

Enscape ได้ปล่อยรุ่นใหม่ Version 1.9 ออกมาให้ใช้งานแล้ว ซึ่งทิ้งช่วงเวลาจากรุ่นที่แล้วพอสมควรเพราะมีการเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ เข้ามามากเหมือนกัน โดยผู้พัฒนาพยายามรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้มาปรับปรุง…