[Revit] การแก้ไขปัญหาวัตถุไม่ทำการแสดงเงา (Shadow) เมื่อกำหนดให้แสดงเงาในมุมมองแปลน

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่พบกับปัญหาการแสดงผลเงาของวัตถุในโมเดล เช่น เฟอร์นิเจอร์ (ตามภาพตัวอย่างด้านบน) ที่ไม่มีการแสดงเงาเมื่อมีการกำหนดให้มีการแสดงผลเงา (Shadow) ในมุมมองแปลน…

[Revit] แนะนำ “Room Color 3D” Add-in สำหรับการแสดงสี Room ในมุมมองแบบ 3 มิติ

ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit สำหรับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม และต้องการให้ซอฟต์แวร์ทำการแสดงสีของ Room ในมุมมองแบบ 3 มิติ ซึ่งโดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ Revit จะทำการแสดงสีของ Room เฉพาะในมุมมองแบบ 2 มิติเท่านั้น…

[Revit] แนะนำ “Chamfer and Fillet Lite” Add-in สำหรับช่วยในการสร้าง Chamfer และ Fillet จำนวนมากได้อย่างง่าย ๆ

สำหรับผู้ใช้งานหลาย ๆ ท่านที่ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการใช้งานคำสั่ง Chamfer และ Fillet เราขอนำเสนอ Add-in ที่น่าสนใจ ชื่อว่า “Chamfer and Fillet Lite” ซึ่งพัฒนาโดย Das Bau und Industriell Design…

[Revit] แนะนำ “Unhide Elements in View” Add-in ช่วยสำหรับการยกเลิกการซ่อนวัตถุ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการยกเลิกการซ่อนวัตถุที่ง่ายและสะดวกกว่าขั้นตอนเดิม เราขอแนะนำ Add-in ที่น่าสนใจ โดยมีชื่อว่า “Unhide Elements in View”…

เปรียบเทียบคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของ Revit Server และ BIM 360 Design

สำหรับการทำงานภายใต้แนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) หลายครั้งที่ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Revit จำเป็นจะต้องมีการทำงานภายในโมเดลร่วมกับบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในทีมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องทำผ่าน Revit Server ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย…

[Revit] แนะนำ “Room Tools” Add-in เครื่องมือสำหรับการจัดการ Room ในโมเดลของคุณ

ท่านที่ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และมีการใช้งานคำสั่ง Room อยู่เป็นประจำ แล้วต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใส่ชื่อห้องซ้ำ และซอฟต์แวร์แจ้งว่ามี Redundant Room เราขอแนะนำ Add-in ดี ๆ…

[Revit] แนะนำ “Transfer Legend” Add-in สำหรับการย้ายหรือคัดลอก Legend จากโปรเจคอื่นมาใช้ในโปรเจคที่กำลังทำงานอยู่

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่ต้องการนำ Legend ที่เคยได้ทำการสร้างไว้แล้วในโปรเจคอื่น คัดลอกข้ามมาใส่ไว้ในโปรเจคที่กำลังทำงานอยู่ ขอแนะนำ Add-in ตัวหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นก็คือ “Transfer Legend” จาก TwentyTwo ที่จะทำให้คุณสามารถคัดลอกหรือย้าย Legend…

[Revit] แนะนำ Autodesk BIM Interoperability Tools เครื่องมือในรูปแบบ Add-in สำหรับช่วยในกระบวนการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

Autodesk BIM Interoperability Tools เครื่องมือในรูปแบบของ Add-in ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีจาก Autodesk สำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และ Navisworks เพื่อช่วยให้การทำงานของสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ…

[Revit] แนะนำ “Backup File Organizer” Add-in สำหรับการจัดการไฟล์ Backup ของคุณ

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ที่พบกับปัญหาจากไฟล์ Backup ที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการเลือกหาไฟล์ที่จะเปิดขึ้นมาใช้งาน เพื่อแก้ปัญหานี้ให้หมดไปขอแนะนำ “Backup File Organizer” …

[Revit] การตั้งค่าจำนวน Backup Files ในซอฟต์แวร์ Revit ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

สำหรับผู้ใช้งาน Autodesk Revit โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ใช้ Template มาตรฐานที่มาพร้อมกับ Revit ซึ่งจะพบว่าซอฟต์แวร์มีการกำหนดค่าในการ Backup Files ไว้มากถึง 20 ไฟล์ และต้องการที่จะกำหนดค่า Backup Files ให้มีจำนวนไฟล์ตามที่ท่านต้องการ…