ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Future of Design for Construction and Infrastructure

ออโต้เดสก์ บริษัท คอมกราฟ จำกัด และ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญผู้ออกแบบและวางแผนงานโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือโครงการต่างๆ ด้านคมนาคมและขนส่ง เข้าร่วมการสัมมนา Future of Design for Construction and Infrastructure ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560…

VR Digital ร่วมกับ Novade Solutions จัดกิจกรรมแนะนำ Novade Quality แพลตฟอร์มสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับ Novade Solutions ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์และวงการก่อสร้างในประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “Novade Quality Application for Thailand”…

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา Novade Quality Application for Thailand

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับ Novade Solutions ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เข้าร่วมงานสัมมนา “Novade Quality Application for Thailand”…

งาน “BIM&UAV Land Survey” เครื่องมือใหม่สำหรับสถาปนิกผังเมือง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ร่วมกับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด…