กิจกรรม Autodesk Solutions for Innovative Design Visualization with VR Technology

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ออโต้เดสก์ ประเทศไทย ร่วมกับ คอมกราฟ เอสวีโอเอ และ วี อาร์ ดิจิตอล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Autodesk Solutions for Innovative Design Visualization with VR Technology…

กิจกรรม Shotgun Workshop for Thai Animation and Computer Graphics Association (TACGA)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ออโต้เดสก์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Shotgun Workshop for Thai Animation and Computer Graphics Association (TACGA) ขึ้น…

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Future of Design for Construction and Infrastructure

ออโต้เดสก์ บริษัท คอมกราฟ จำกัด และ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญผู้ออกแบบและวางแผนงานโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือโครงการต่างๆ ด้านคมนาคมและขนส่ง เข้าร่วมการสัมมนา Future of Design for Construction and Infrastructure ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560…

VR Digital ร่วมกับ Novade Solutions จัดกิจกรรมแนะนำ Novade Quality แพลตฟอร์มสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับ Novade Solutions ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์และวงการก่อสร้างในประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “Novade Quality Application for Thailand”…

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา Novade Quality Application for Thailand

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับ Novade Solutions ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เข้าร่วมงานสัมมนา “Novade Quality Application for Thailand”…

งาน “BIM&UAV Land Survey” เครื่องมือใหม่สำหรับสถาปนิกผังเมือง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ร่วมกับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด…