ข่าวสารที่น่าสนใจ

VR Digital Training Center ต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมจากสภาสถาปนิก ในกิจกรรมการอบรมหลักสูตร BIM for Interior

ศูนย์ฝึกอบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (VR Digital Training Center) ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand) ในการจัดอบรมให้ความรู้กับสถาปนิกและผู้ที่สนใจในหลักสูตร Building Information Modeling (BIM) for Interior Designer…

Chaos Group เปิดตัวซอฟต์แวร์ V-Ray 3.6 for Revit ที่มาพร้อมกับความสามารถที่มากขึ้นสำหรับมืออาชีพ

Chaos Group ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ “V-Ray” ซอฟต์แวร์เพื่อการเรนเดอร์ภาพ สำหรับสถาปนิกและนักออกแบบระดับมืออาชีพ ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ V-Ray 3.6 for Revit ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ V-Ray เวอร์ชันล่าสุด…

Lumion ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการ OpenStreetMap

ทีมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Lumion ได้ทำการประกาศแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ OpenStreetMap (OSM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้บริการแบบ Third-Party ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Lumion สามารถทำการ…

VR Digital ได้รับรางวัล Highest Growth Partner of the Year 2017 จาก Adobe และ VST ECS (ประเทศไทย)

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คุณภาพจาก Adobe เป็นอย่างดีตลอดปี 2017 ที่ผ่านมา จนทำให้เราได้รับรางวัล Highest Growth Partner of the Year 2017…

VR Digital Training Center เปิดสอนหลักสูตรใหม่ล่าสุดสำหรับนักสร้างสรรค์งานออกแบบ Autodesk Fusion 360 for Product Design

VR Digital Training Center ขอเชิญนักออกแบบ เจ้าของกิจการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรใหม่ล่าสุดกับหลักสูตร Autodesk Fusion 360 for Product Design…

VR Digital Training Center ต้อนรับน้องๆ นักศึกษาที่มาเข้าร่วมการอบรม Autodesk Fusion 360 for Furniture Design

เมื่อวันที่ 3 และ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรม วี อาร์ ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จากสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง…

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจในพื้นที่ภาคใต้สมัครเข้าร่วมการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2018

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม สมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM)…

What’s new in Autodesk Revit 2018.1 & 2018.2

เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา Autodesk ได้มีการประกาศอัพเดทความสามารถของซอฟต์แวร์ Autodesk Revit 2018 โดยการอัพเดทของ Autodesk Reit ในเวอร์ชัน 2018.1 และ 2018.2 มีความสามารถใหม่ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามามากมาย…

Autodesk ประกาศสิ้นสุดการให้บริการซอฟต์แวร์ A360 Desktop ในเวอร์ชัน 4.X-8.X

Autodesk ได้ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ https://a360.autodesk.com/a360-desktop/ เพื่อแจ้งแผนในการสิ้นสุดการให้บริการสำหรับซอฟต์แวร์ A360 Desktop ในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 4-8…

Autodesk ประกาศอัพเดทความสามารถใหม่ๆ ให้กับซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks 2018

Autodesk ได้ประกาศอัพเดทซอฟต์แวร์ Autodesk InfraWorks เป็นเวอร์ชัน 2018.1 โดย InfraWorks เวอร์ชันนี้ ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและความสามารถใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจ ดังนี้…