ข่าวสารที่น่าสนใจ

VR Digital ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จาก บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ…

สถาบันสถาปนิกสยาม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการอบรม BIM รุ่น 14 และการใช้งาน Autodesk Revit 2017

สถาบันสถาปนิกสยาม โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการอบรม BIM ภาคปฏิบัติ โปรแกรม Autodesk Revit 2017 ในโครงการอบรม BIM รุ่น 14 และการใช้งาน Autodesk Revit 2017…

สภาสถาปนิก ร่วมกับ Autodesk ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM

สภาสถาปนิก ร่วมกับ Autodesk ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และสมาชิกสภาสถาปนิกที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560…

DEPA Phuket ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติ BIM City Model

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต (DEPA Phuket) ร่วมกับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน…

VR Digital ได้รับเกียรติจาก ม.วลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM)

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ และคุณชนชัย กุลจิตติภาคย์ จากบริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรโครงการ…

Enscape ออกซอฟต์แวร์ Version 1.9 แล้ววันนี้

Enscape ได้ปล่อยรุ่นใหม่ Version 1.9 ออกมาให้ใช้งานแล้ว ซึ่งทิ้งช่วงเวลาจากรุ่นที่แล้วพอสมควรเพราะมีการเพิ่มสิ่งใหม่ ๆ เข้ามามากเหมือนกัน โดยผู้พัฒนาพยายามรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้มาปรับปรุง…

ประกาศจาก Autodesk เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันบนระบบ BIM 360 Team

Autodesk ได้ออกประกาศให้กับผู้ใช้งาน BIM 360 Team ทราบว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 นี้ เป็นต้นไป ผู้ที่ใช้งานระบบ BIM 360 Team สำหรับการทำงานร่วมกันบนระบบ Cloud นั้น ทุกท่านที่จะเข้าระบบจะต้องมี Subscription ด้วยทุกคน