V-Ray for Autodesk Revit

V-Ray for Autodesk Revit อีกหนึ่งทางเลือกของการ Render งานบน Autodesk Revit สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลการ Render ในแนวทางของ V-Ray…

Autodesk Collaboration for Revit (C4R)

Autodesk Collaboration for Revit (C4R) เป็น Add-in Solution ที่จะทำให้ผู้ที่ใช้ Autodesk Revit สามารถทำงานร่วมกันผ่านระบบ Cloud ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานบนไฟล์ Autodesk Revit ร่วมกัน…

What’s new in Autodesk AutoCAD 2018

ปัจจุบัน AutoCAD ได้เดินทางมาครบอายุ 35 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็จะมากับ AutoCAD 2018 ได้ออกมาเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าไฟล์ PDF เข้ามาภายใน AutoCAD ที่มีมาตั้งแต่ AutoCAD 2017 แล้ว…