Autodesk Navisworks

Autodesk Navisworks ซอฟท์แวร์ที่มาตอบสนองกระบวนการ BIM : Building Information Modeling โดยใช้สำหรับการทำงานในลักษณะของ 4D และ 5D