[AutoCAD Civil 3D] การเซฟไฟล์จาก AutoCAD Civil 3D 2017 และ 2018 เพื่อเปิดดูจากเวอร์ชัน 2013-2016

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Autodesk AutoCAD Civil 3D เวอร์ชั่น 2017 และ 2018 หากผู้ใช้งานต้องการ Save File เพื่อให้สามารถเปิดดูได้ใน Autodesk AutoCAD Civil 3D เวอร์ชั่น 2013-2016…

VR Digital ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของงานสัมมนา URBAN DESIGN USING BIM

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จาก บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิก ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ…