ซอฟต์แวร์ ENSCAPE ออกเวอร์ชัน 2.0 พร้อมความสามารถใหม่ๆ ที่ดีขึ้นแล้ววันนี้

ENSCAPE ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Plug-in เพื่อการสร้าง Real-Time Renderings และ Walkthroughs ให้กับโมเดล BIM บนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit และ SketchUp ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการอัพเดทซอฟต์แวร์ในเวอร์ชัน 2.0…