Enscape เปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.1 ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นใหม่ๆ

Enscape เวอร์ชั่น 2.1 มาพร้อมกับคุณลักษณะและการปรับปรุงใหม่ๆ มากมาย เช่น เวอร์ชั่นนี้สามารถใช้งานกับโปรแกรม Rhino ได้แล้ว การนำเสนอในโหมด Presentation, Horizon Presets, การใช้ Area Lights และในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการปรับปรุงความรวดเร็วในการ Render และคุณภาพของการ Render โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุงต่างๆ ดังนี้