6 วิธีการในการดูผลงานจาก Autodesk Revit ในแบบ Viewer

เรื่องหนึ่งที่เป็นคำถามมาจากหลายๆ ท่านที่ต้องการใช้งาน Autodesk Revit เพียงแค่จะเปิดไฟล์ดูเป็นหลัก ไม่ได้เขียนโมเดลบนนั้น พอจะมีตัวที่ใช้งานเป็น Viewer หรือไม่ วันนี้เลยนำแนวทางที่จะใช้ในลักษณะดังกล่าวมาให้พวกเราทราบกัน โดยวิธีการนั้นมีหลายแนวๆ ดังนี้