แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (ฺBIM Guide) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560)

สภาสถาปนิก ร่วมกับ สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันเพื่อออกเอกสารแนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560) ….

VR Digital ได้รับเกียรติจาก ม.วลัยลักษณ์ ในการเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit 2018

เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ และคุณชนชัย กุลจิตติภาคย์ จากบริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด ได้รับเกียรติจาก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์…

[Revit] Autodesk Site Designer Extension for Revit Add-in ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน

สำหรับท่านที่ต้องการนำไฟล์จากซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD ที่มีลักษณะเป็น Contour มาสร้างเป็น Top surface บนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เพื่อทำการตัดถนน วันนี้เรามี Add-in ที่น่าสนใจมาฝากกัน…

[AutoCAD] การแก้ปัญหาวรรณยุกต์ภาษาไทยกระโดด เมื่อสั่งพิมพ์งานออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF

มาแวะเวียนกับปัญหาที่เกิดในระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD กันสักนิด กับปัญหาที่หลายๆ ท่านอาจจะยังพบกันอยู่ สำหรับกรณีที่เราทำการสั่งพิมพ์ (Print) ออกมาเป็นไฟล์แบบ PDF แล้วพบว่ามีวรรณยุกต์กระโดด…