[Revit] เทคนิคในการตรวจสอบและเลือกวัตถุด้วยรหัส ID เพื่อให้การทำงานร่วมกันสามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในโครงการที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนมากๆ รวมถึงมีการทำงานร่วมกันกับทีมงานหลายๆ คน การสื่อสารด้วยการบอกหมายเลข ID ของวัตถุเป้าหมาย เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ เข้ามาดู ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกเป็นอย่างมากในการสื่อสารร่วมกัน…