Autodesk ร่วมกับ Tech Data และ VR Digital จัดกิจกรรม BIM for Airport ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ออโต้เดสก์ ประเทศไทย ร่วมกับ เท็ค เดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) และ วี อาร์ ดิจิตอล ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา “BIM for Airport” ขึ้น ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)…