VR Digital เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน และเข้าร่วมการนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจในงาน Autodesk Forum 2018 | Bangkok

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา Autodesk Asia ได้จัดกิจกรรม Autodesk Forum 2018 | Bangkok ขึ้น ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ…