[Revit] การเปลี่ยนน้ำหนักและรูปแบบของเส้น สำหรับการเขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit

สำหรับผู้ใช้งานหลายๆ ท่าน ที่เขียนงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Revit แล้วประสบกับปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนน้ำหนักหรือรูปแบบของเส้นให้เป็นไปตามที่เราต้องการ สำหรับวิธีการเข้าไปปรับตั้งค่าก็ไม่ยากนัก…