แนะนำความสามารถใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับ Autodesk Revit Cloud Rendering

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา Autodesk ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงครั้งสำคัญของ Autodesk Revit Cloud Rendering ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานคุณสมบัติใหม่ ๆ เหล่านี้ได้แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา…