Autodesk เปิดตัวซอฟต์แวร์ Maya 2019 โดยมาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา Autodesk ได้มีการเผยแพร่บทความผ่าน The Maya Blogเพื่อแนะนำซอฟต์แวร์ Autodesk Maya 2019 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ บนพื้นฐานความต้องการและข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน …