Act-3D B.V. ประกาศออกซอฟต์แวร์อัพเดท Lumion เวอร์ชัน 9.3.1 แล้ววันนี้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา Act-3D B.V. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Lumion ได้ประกาศออกซอฟต์แวร์อัพเดทในเวอร์ชัน 9.3.1 เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ในส่วนต่าง ๆ…