เปรียบเทียบคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของ Revit Server และ BIM 360 Design

สำหรับการทำงานภายใต้แนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) หลายครั้งที่ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Revit จำเป็นจะต้องมีการทำงานภายในโมเดลร่วมกับบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในทีมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องทำผ่าน Revit Server ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย…