[Lumion] ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติ ให้กับงานออกแบบจากภาพถ่ายโดรน

ด้วยวีดีโอ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก Lumion จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีในการทำงานร่วมกันระหว่างโดรน ซอฟต์แวร์สำหรับการทำ Photogrammetry และซอฟต์แวร์ Lumion ในการสร้างบริบทของสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติ…