บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) ในนามของ บริษัท เวคเตอร์ ราสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด โดยกลุ่มสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการออกแบบ ตลอดจนการทำภาพเพื่อการนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรม (Design Visualization) การนำเสนองานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (Presentation Drawings / Software Integration) ตลอดจนการให้แนะนำวางระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสถาปนิก แนะนำและจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานในสำนักงานสถาปนิก และฝึกอบรมการทำงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของสำนักงานสถาปนิกตลอดมา

นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 25 ปี วี อาร์ ดิจิตอล ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่องานออกแบบและการก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบและการก่อสร้างในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการ วี อาร์ ดิจิตอล เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก สำหรับการทำงานในระดับมืออาชีพ พร้อมบริการหลังการขายด้วยบุคลากรที่มากไปด้วยประสบการณ์ ทั้งทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง ด้านการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย และด้านอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลกรายต่าง ๆ ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ และศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ดังนี้

• ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ο Autodesk Gold Partner
– Specialization in Architecture, Engineering & Construction (AEC)

     – Specialization in Media & Entertainment (M&E)
ο Adobe Gold Reseller
ο Lumion Authorized Reseller
ο Enscape Partner in Thailand
ο SketchUp Master Dealer in Thailand

• ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk

ο Autodesk Authorized Training Center (ATC)
ο Autodesk Authorized Certification Center

• หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ของสภาสถาปนิก

ο หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.)

นอกจากนี้ วี อาร์ ดิจิตอล ยังมีการให้บริการแก่ลูกค้าในระดับองค์กรและบริษัทสถาปนิก ในการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) ในด้านต่าง ๆ เช่น บริการให้คำปรึกษาการใช้งาน BIM ในสำนักงาน บริการด้านการดำเนินงาน บริการด้านการผลิต BIM Documents บริการสร้างและการปรับแต่ง family ให้เหมาะกับการทำงาน บริการออกแบบและแสดงภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเปลี่ยนผ่านสำนักงานจากระบบการทำงานเดิม ไปสู่ระบบ BIM ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกระบบ

VR Digital Co.,Ltd. Company Profile

Founded 1993 as Vector Raster Technologies was established by  Professional Architects as a Design Visualization / Presentation Drawings / Software Integration  company with experience in the AEC and M&E fields for almost 20 years

• Autodesk Gold Partner Specialization in Architecture, Engineering & Construction (AEC)
• Autodesk Gold Partner Specialization in Media & Entertainment (M&E)
• Adobe Gold Reseller
• Lumion Authorized Reseller
• Enscape Partner in Thailand
• SketchUp Master Dealer in Thailand

• Autodesk Authorized Training Center (ATC)
• Autodesk Certification Center

VR Digital Co.,Ltd. We are The BIM Consultants and Services Provider in Thailand. Since Established in 1992, We provide technical knowledge in Architectural Design and Drafting to our customers. We Consult the architects firm for implementation Computerized Design/Drafting System in their office as well as provide softwares in reasonable price to work with. We also provide computer hardwares to work with your complex works with full services from our technical staff to get all thing done.
 
VR Digital Training Center, Our training center, provide many course in A/E/C support to our clients to be experts in their careers from Autodesk Revit to Navisworks.
 
VR Consultants and Services is a supporting unit of VR Digital for A/E/C Professional Service. Our services are
• Consulting Services
• Implementation Services
• Production Services
• Family and Customization Services
• Design and Visualization Services
to help our customers transform to BIM Native firm.

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับบริการของเราเสมอมา / Reference Customer

• หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)

AOT
DOH
EGAT
Thai Red Cross

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

Ananda
Areeya
Fragrant
Grand Unity
Land & Houses
Magnolia
Major Development
Prinsiri
Pruksa
Q House
Sansiri
Singha Estate
Thanapat Property

• ธุรกิจการก่อสร้างและการบริหารโครงการ (Construction and Project Management)

Bouygues Thai
ch-karnchang
Christiani & Nielsen
Italian-Thai
Maker Home
NL Development
Pre-Built
Ritta
RTH Construction
Sangfah
SCG
Stonehenge
Thai Obayashi

• ธุรกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และที่ปรึกษา (Architecture Design, Engineering Design and Consultant)

49 Group
Chuchawal Royal Haskoning
Contour
Design 103 International
DWP World Wide
EEC Engineering Network
Golf East
Halcrow
HB Design
Inter Pac
MAA Consultant
MAAR
Mott Macdonald
Oriental Studio
P&T Group
Penspen
Team Group
Tesco Consultant
The Beaumont Partnership
Urban Architects
WE Consultants

• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คอนเทนต์ (Creative Content Industry)