BIM SERVICES

ACCELERATE YOUR OFFICE’S BIM ADOPTION WITH VR’S BIM

BIM SERVICES

ACCELERATE YOUR OFFICE’S BIM ADOPTION WITH VR’S BIM

BIM consultancy, coaching, implementation, Management and BIM content services
for the construction industry and construction supply chain.BIM Outsourcing and Collaboration Services

สำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะจัดทำ BIM Model ด้วยตัวเอง เราขอนำเสนอการจัดทำ BIM Model ตามข้อมูลการออกแบบของท่าน บริการนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้เริ่มสร้างทีมงาน BIM ขององค์กรเองแต่ปัจจุบันมีหลายงานที่มีความจำเป็นต้องส่งงานเป็น BIM Model โปรดมอบความไว้วางใจให้เราได้ช่วยท่านให้จบงานอย่างราบรื่น แข่งขันได้ในผลงาน

หรือหากมีทีมงาน BIM อยู่แล้ว แต่ต้องทำงานด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น การ Audit Model การทำ Timeline Simulation (5D) การตรวจสอบ Clash Detection เราก็มีบริการพร้อมทุกด้าน

รายละเอียดเพิ่มเติมBIM Training Services

การฝึกอบรม BIM ของ VR Consultants and Services สำหรับองค์กร เป็นหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะกับหน่วยงาน โดยแต่ละหลักสูตรเกิดจากการประเมินศักยภาพของบุคลากรในองค์กรที่จะเป็น BIM Core Team ขององค์กร เพื่อทราบพื้นฐาน และวางแนวทางในการเพิ่มความรู้และทักษะให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนขององค์กร

สำหรับ VR Digital Training Center เป็น Autodesk Authorized Training Center (ATC) ดังนั้น ทุกหลักสูตรฝึกอบรมที่ดำเนินการให้กับองค์กร เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จึงมี Certificate อย่างเป็นทางการสำหรับผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน

นอกจากการอบรมแล้ว VR Digital Training Center ยังเป็นศูนย์ทดสอบ Autodesk Certified Professional อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย หากองค์กรต้องการให้มีการทดสอบความรู้ สามารถส่งพนักงานเข้าทดสอบ (มีค่าใช้จ่าย) ได้ ซึ่งหากผู้เข้ารับการทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับ Certified รับรองความสามารถ

รายละเอียดเพิ่มเติม


BIM Consultants Service

บริการที่ปรึกษาด้าน BIM ของ VR Consultants and Services หรือ VRC มีวัตถุประสงค์หลักคือ การอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในกระบวนการปรับตัว BIM ภายในเวลาที่เหมาะสมและการลงทุนต่ำ เพื่อให้เป็นไปได้จริง  VRC ได้กำหนดกระบวนการให้คำปรึกษา BIM มาตรฐานโดยดำเนินการตามขอบเขตโครงการและความต้องการใช้ BIM ในโครงการต้นแบบของลูกค้า VRC พยายามช่วยเหลือลูกค้า AEC ให้ก้าวสู่เทคโนโลยี BIM ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว  แนวทางการให้คำปรึกษาของเราจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนจาก CAD สู่ BIM ได้อย่างง่ายดาย ตามทรัพยากรและกระบวนการของลูกค้า  VRC พยายามให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์และกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดให้ลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนการทำงานสู่ BIM ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมProfessional Services

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ นำมาซึ่งผลงานที่ตอบสนองการทำงานพิเศษขององค์กรหลากหลายวิธีที่ VR Consultants and Services หรือ VRC และพันธมิตรธุรกิจของเรารับดำเนินการ

เราและทีมงานพันธมิตรคือผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการทำงานพิเศษของลูกค้า AEC ทั้ง Owners, Contractors และ Supplier โดยใช้ BIM เป็นแกนกลางในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนา Families สำหรับ Suppliers ใช้เผยแพร่สินค้าให้ผู้ออกแบบได้ใช้ประกอบการทำงาน, การสำรวจภาคสนามและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ขนาดใหญ่ ตลอดจนการสำรวจอาคารและพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ หรือสำรวจและเก็บข้อมูลดิจิตอลอาคารเก่าทำเป็นข้อมูลอาคารแบบแฝดดิจิตอล (Digital Twins) เพื่อใช้ในการปรับปรุงและบริหารทรัพยากรอาคาร และการสำรวจอาคารเพื่อการตรวจรับ (Building Deflect Checking / QC)  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้ง Drone, Laser Scan, Mobile Mapping และ Photogrammetry

รายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BIM Services


ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BIM Services ได้ที่คุณสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
Project Manager

หมายเลขโทรศัพท์ 081-806-3892
อีเมล์ suwan@vr-3d.comคุณภัสสร วรวงษ์วิวัฒน์
Project Coordinator

หมายเลขโทรศัพท์ 099-320-2545 หรือ 02 267 6388-9
อีเมล์ patsorn@vr-3d.com