ปรึกษาและวิเคราะห์

ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำ BIM Implementation ให้กับองค์กร การจัดระบบฐานข้อมูลอาคารและการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร และวิเคราะห์ความผิดพลาดงานโครงสร้างหรือ งานระบบที่เกิดปัญหาให้มีความสมบูรณ์

ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทีมผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ระบบด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม หรือ BIM (Building Information Modeling) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพโดยแท้จริง

กำหนดมาตรฐาน

วางมาตรฐานระบบการปฏิบัติงาน กำหนดแนวทางและหน้าที่ ให้มีความเหมาะสม และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้

สะดวก รวดเร็ว มีความพร้อม

อำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวกับผู้ใช้

ถอดปริมาณ

วิเคราะห์และถอดปริมาณของอาคารก่อสร้างต่างๆ จาก BIM Model ที่สร้างขึ้น เพื่อการจัดการงบประมาณก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน

ทีมผลิตงาน

ทีมโปรดักชั่นมืออาชีพมากความสามารถ ที่พร้อมสนับสนุน การผลิตแบบอาคาร คำนวนและจัดการกับโครงสร้างต่างๆ รวมไปถึงงานระบบที่มีความซับซ้อน