Novade คลาวด์โซลูชั่นสำหรับองค์กรเพื่อการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

ด้วยโซลูชั่นจาก Novade ที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งในภูมิภาคยุโรปและเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเพื่อการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของคุณ ให้มีความสะดวกและง่ายขึ้นกว่าที่เคย
โดยระบบสามารถทำงานได้อย่างไร้รอยต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

Novade คือ โซลูชั่นผ่านระบบคลาวด์สำหรับองค์กร ที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างแบบเรียลไทม์ ที่สามารถใช้งานได้ในทุกช่วงของโครงการ ตั้งแต่การผลิตส่วนประกอบของอาคาร (Pre-Fab) การก่อสร้างอาคาร (Construction) การส่งมอบพื้นที่ (Handover) จนถึงการบำรุงรักษาอาคาร (Maintenance)

โดยในปัจจุบันโซลูชั่นสำหรับองค์กรจาก Novade ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพ และความสามารถ จากบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทก่อสร้าง รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และถูกนำไปใช้งานจริงในโครงการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคยุโรปและเอเชียแปซิฟิก

ทำไมองค์กรของคุณถึงต้องเลือกใช้งานแพลตฟอร์มจาก Novade

Purpose Built

แอปพลิเคชันจาก Novade ถูกพัฒนาขึ้น บนพื้นฐานจากการสังเกตสถานการณ์ในการทำงานจริงของส่วนงานต่าง ๆ ในไซต์งานก่อสร้าง

Mobile Like You

คุณสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์แบบพกพาทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้แบบออฟไลน์ โดยระบบจะมีการซิงค์ข้อมูลในทันที เมื่ออุปกรณ์นั้น ๆ มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

Fast & Easy to Use

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้งานของคุณเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้งาน Novade ได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น

Seamless Deployment

แอปพลิเคชันทั้งหมดสามารถทำการปรับตั้งค่า และเริ่มใช้งานได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ เมื่อเลือกใช้งานแพลตฟอร์มคุณภาพจาก Novade


Productivity Gains

สามารถลดระยะเวลาในการประมวลผล การติดต่อประสานงาน รวมถึงการติดตามและการรายงานผลของข้อมูลต่าง ๆ ได้


Improved Operations

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระบบจะนำมาซึ่งข้อมูลในเชิงลึก ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในโครงการของคุณได้


Improved Reputation

ด้วยรายงานแบบเรียลไทม์ ทำให้กระบวนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความสามารถของโมดูลต่าง ๆ ที่มีในโซลูชันของ Novade

โซลูชันของ Novade นำเสนอโมดูลที่แตกต่างสำหรับงานในลักษณะต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างของคุณ

Quality
Conduct quality inspections, complete checklists, identify defects and manage rectification

Manage quality inspections
• เปลี่ยนแปลงรายการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยแบบฟอร์มดิจิทัลผ่านอุปกรณ์แบบพกพา
• สามารถกำหนดขั้นตอนในการอนุมัติของแต่ละส่วนงาน
• สามารถกำหนดสิทธิ และกำหนดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพงาน
• ตรวจสอบสถานะทั้งหมดของการควบคุมคุณภาพ ได้แบบเรียลไทม์

Manage defect rectification process
• สามารถบันทึกข้อบกพร่องที่พบจากการก่อสร้าง โดยสามารถถ่ายภาพและใส่คำอธิบายประกอบ พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดจุดที่พบข้อบกพร่องได้จากแบบก่อสร้างได้อีกด้วย
• สามารถมอบหมายงานในแต่ละจุดให้กับผู้ที่รับผิดชอบได้โดยตรง
• ลงนามเพื่อยืนยันการตรวจรับผลงานการแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยการลงนามแบบดิจิทัล
• สามารถเพิ่มตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า สำหรับใช้ในระหว่างการส่งมอบพื้นที่

Safety
Enforce safety processes and compliance on site.

Digitize Safety forms
• สามารถทำการตั้งค่า ปรับแต่ง และการจัดการรายการตรวจสอบด้านความปลอดภัย
• สามารถส่งข้อมูล เพื่อช้ในการประเมิน และการอนุมัติเพื่ออนุญาตให้ทำงาน
• สามารถจัดเก็บรายงานทั้งหมดได้ในรูปแบบของไฟล์ PDF สำหรับใช้ในการตรวจสอบ

Safety Inspections
• ตรวจสอบ และกำหนดรายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด หรือ NCRs (Non Compliance Reports)
• สามารถทำการสร้างรายงานในรูปแบบของไฟล์ PDF
• ติดตาม และตรวจสอบการติดตาม ในการตรวจสอบทางด้านความปลอดภัย

Incidents and near misses
• สามรถส่งบันทึกรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• สามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลได้

Activity
Manage tasks in the field, monitor progress in real time

Task management
• สร้างและจัดการรายการงานที่ต้องดำเนินการ
• ตัวเลือกในการนำเข้าข้อมูลงานจากกำหนดการที่มีอยู่แล้ว
• สามารถเชื่อมโยงฟอร์มเข้ากับงานต่าง ๆ ได้
• มอบหมายงานให้กับพนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลสถานะ ได้จากอุปกรณ์แบบพกพา

Activity monitoring
• ตัวเลือกสำหรับการสร้างฟอร์มและแดชบอร์ดที่สามารถกำหนดได้เอง สำหรับการติดตามกิจกรรมที่มีความซับซ้อน

Workforce
Manage your teams, record timecards and activities

Timecards and activities
• บันทึกเวลาการเข้า-ออกงาน ของพนักงานแต่ละคนในโครงการ

• มอบหมาย และทำการตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ
• ติดตามความคืบหน้าของงานได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้า dashboard
• การตรวจสอบข้อมูลการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน

Export information for payroll
• สามารถอนุมัติบัตรลงเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงานได้ผ่านระบบดิจิทัล

• สร้างเอกสารรายงานในรูปแบบของ PDF พร้อมลายเซ็นต์ได้โดยอัตโนมัติ
• สามารถส่งออกข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปใช้สำหรับการจ่ายเงินเดือนได้

Logistics
Allocate, track and maintain field equipment

Manage and track all assets
• สามารถกำหนดค่าของข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามสินทรัพย์ ที่กระจายอยู่ในหลาย ๆ ไซต์งาน

• เข้าถึงข้อมูลของสินทรัพย์ด้วย GPS tagging, Barcode และ NFC Tags
• สามารถสร้างรายการตรวจสอบ สำหรับสินทรัพย์ในแต่ละประเภทได้
• จัดการรายการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
• สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังโมดูล Maintenance สำหรับใช้ในการบริหารจัดการการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมได้

Manage asset allocation
• บริหารจัดการเครื่องมือ การจัดสรร และการโอนย้ายเครื่องมือต่าง ๆ

• จัดเก็บข้อมูลสถานที่จัดเก็บ และข้อมูลการใช้งานของเครื่องมือต่าง ๆ
• พยากรณ์ความต้องการเครื่องมือใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Maintenance
Plan, inspect, repair, report.

Manage and track all assets
• กำหนดค่าของข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามทรัพย์สิน ที่กระจายอยู่ในหลาย ๆ ไซต์งาน
• เข้าถึงข้อมูลของสินทรัพย์ได้ด้วย Barcode และ NFC Tags
• สร้างรายการตรวจสอบสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทได้
• รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

Preventive maintenance
• สามารถกำหนดเวลาสำหรับการซ่อมบำรุง การตรวจสอบความคืบหน้า และเก็บรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมด
• สามารถส่งข้อมูลและอนุมัติรายงานสำหรับการบำรุงรักษา
• สามารถรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลได้

Repairs
• ผู้ใช้งานภายนอกสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้จากอุปกรณ์แบบพกพา
• มอบหมายและตรวจสอบรายการของงานซ่อมแซม
• บริหารจัดการอะไหล่สำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงและการซ่อมแซม

ประสบการณ์การใช้งานโซลูชันของ Novade จากองค์กรที่นำไปใช้งานจริง

Magnolia Quality Development Corporation (MQDC)
Bangkok, Thailand

CEL Development
Singapore

Able Engineering Holdings Ltd.
Hong Kong

Hwa Seng Builder (HSB)
Singapore

Tiong Seng Holdings
Singapore

Boustead Projects
Singapore

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นสำหรับองค์กรจาก Novade

สำหรับท่านที่สนใจโซลูชั่นสำหรับองค์กรจาก Novade สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 - 9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com