บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก เพื่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์สำหรับมืออาชีพ ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture Engineering & Construction – AEC) ด้านการผลิตคอนเทนต์ สื่อมัลติมีเดีย และความบันเทิง (Media & Entertainment – M&E) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน และแอนิเมชั่น และซอฟต์แวร์ด้านอื่นๆ

โดย วี อาร์ ดิจิตอล ได้รับความเชื่อมั่นจาก Autodesk บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์ชั้นนำระดับโลก ให้เป็น Gold Partner ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture Engineering & Construction – AEC) และด้านงานผลิตสื่อและความบันเทิง (Media & Entertainment – M&E) อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเรา

.

Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection

ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากออโต้เดสก์ สำหรับการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture, Engineering & Construction) ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือที่มีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในโครงการต่าง ๆ ของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากกระบวนการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) และการทำงานกับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (CAD) ที่มีประสิทธิภาพ และจากความสามารถของซอฟต์แวร์รวมถึงบริการต่าง ๆ ใน Collection ที่มีความครบถ้วนมากที่สุด จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของคุณ โดยในชุดจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์เสริมความสามารถ ดังนี้

Autodesk Revit
Autodesk InfraWorks
• Autodesk AutoCAD
• Autodesk Civil 3D
• Autodesk Advance Steel
• Autodesk Dynamo Studio
• Autodesk Fabrication CADmep
• Autodesk FormIt Pro
• Autodesk Insight
Autodesk Navisworks Manage
• Autodesk ReCap Pro
• Autodesk Revit Live
• Autodesk Robot Structural Analysis Professional
• Autodesk Structural Bridge Design
• Autodesk Vehicle Tracking
• Autodesk 3ds Max
• Autodesk AutoCAD Mobile App
Autodesk Rendering in A360
• Autodesk Structural Analysis for Revit

• Cloud storage (25 GB)

Autodesk Media & Entertainment Collection

ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ที่สุดจากออโต้เดสก์ สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานคอนเทนต์ สื่อ และความบันเทิง (Media & Entertainment) ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์และบริการเสริมเพื่อการสร้างสรรค์คอนเทนต์ เหมาะสำหรับนักแอนิเมเตอร์ นักสร้างโมเดล และนักวิชวลเอฟเฟค โดยในชุดซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์เสริมความสามารถ ดังนี้

• Autodesk Maya
• Autodesk 3ds Max
• Autodesk MotionBuilder
• Autodesk Mudbox
• Autodesk Character Generator
• Autodesk ReCap Pro

Autodesk Rendering

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

ชุดซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากออโต้เดสก์สำหรับการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การจำลองขั้นสูง (Advanced Simulation) และการวางแผนในโรงงาน (Factory Planning) โดยในชุดจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และซอฟแวร์เสริมความสามารถ ดังนี้

• AutoCAD
• Factory Design Utilities
• Inventor
• Autodesk Nastran In-CAD
• Autodesk HSM
Navisworks Manage
• Vault Basic

• 3ds Max
• AutoCAD Mobile App
Fusion 360
• ReCap Pro
Rendering in A360
• Process Analysis 360
• Autodesk Drive (Cloud storage)

Autodesk Revit

Autodesk Revit ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบจำลองอาคาร 3 มิติ ภายใต้แนวคิด BIM (Building Information Modeling) ที่สามารถถอดรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร ทั้งในรูปแบบของปริมาณ ชนิด ขนาด เพื่อใช้ในการประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว โดยซอฟต์แวร์สามารถสร้างมุมมองต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้ทันที โดยหากมีการปรับแก้แบบจำลอง 3 มิติ มุมมองอื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจะได้รับการแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Revit

Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานเขียนแบบทั่วไป ทั้งในรูปแบบของ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือและฟังก์ชันสำหรับการทำงานเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็น Architecture Toolset, Electrical Toolset, Mechanical Toolset, Plant 3D Toolset, MEP Toolset, Map 3D Toolset และ Raster Design Toolset นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ AutoCAD ยังมาพร้อมกับเว็บแอปพลิเคชั่น และแอปพลิเคชั่นสำหรับการทำงานบนอุปกรณ์แบบพกพา เพื่อให้คุณสามารถใช้งาน AutoCAD ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Autodesk AutoCAD LT

Autodesk AutoCAD LT ซอฟต์แวร์สำหรับมืออาชีพเพื่อการเขียนแบบ และออกแบบ ในรูปแบบ 2 มิติ เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน CAD ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนแบบอาคาร เขียนแบบโครงสร้าง และเขียนแบบโยธา โดยโปรแกรมสามารถทำงานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows และระบบปฏิบัติการ Mac OS

Autodesk Civil 3D

Autodesk Civil 3D ซอฟต์แวร์สำหรับงานวิศวกรรมการทาง งานระบบสาธารณูปโภค และงานโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงงานออกแบบระบบชลประทาน ที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ และการจำลองด้วยฟัก์ชั่น Storm & Sanitary Analysis เหมาะสำหรับวิศวกรขนส่ง วิศวกรโยธา วิศวกรเหมืองแร่ วิศวกรชลประทาน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite เป็นชุดซอฟต์แวร์จาก Autodesk ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านมาทำงานร่วมกับ Building Information Modeling (BIM) อย่างง่าย ๆ โดยภายในชุดซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Revit LT และซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD LT

Autodesk InfraWorks

Autodesk InfraWorks ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองเมืองแบบ 3 มิติ เพื่อการวางแผนงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการวางผังเมือง ที่จะช่วยให้การวางแผนงานในโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผลการออกแบบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม ขนส่ง แหล่งชุมชน งานชลประทาน และพลังงาน โดยซอฟต์แวร์ทำงานผ่านระบบ Cloud และรองรับการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Infraworks

Autodesk Navisworks Manage

Autodesk Navisworks Manage ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบงานออกแบบ ทั้งในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานอุตสาหกรรม โดยโปรแกรมสามารถจำลองการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของ 3 มิติ เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมของงานออกแบบได้ง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Naviswork Manage

Autodesk Robot Structural Analysis

Autodesk Robot Structural Analysis เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขั้นสูง สำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง ทั้งในรูปแบบของ 2 และ 3 มิติ ที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max ซอฟต์แวร์สำหรับงาน 3D Modeling เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการทำภาพให้ดูเสมือนจริง (Rendering) ระดับสูง สามารถสร้างงานเกมส์ และสร้างภาพเสมือนจริง (Design Visualization) ที่มีการแสดงผลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างง่าย

Autodesk Maya

Autodesk Maya สุดยอดซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของ 3D และ Visual Effects ที่ได้รับการยอมรับจากผู้สร้างวีดีโอและภาพยนตร์ ผู้พัฒนาเกมส์และศิลปินต่างๆ ที่ต้องการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของตนออกไปอย่างไร้ขีดจำกัด

Autodesk Maya LT

Autodesk Maya LT ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างอนิเมชั่นและเกมส์ 3 มิติ ด้วยฟังก์ชั่นและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็กที่ต้องการซอฟต์แวร์คุณภาพในราคาที่ย่อมเยาว์

Autodesk MotionBuilder

Autodesk MotionBuilder ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่น ที่ได้รับความนิยมในงานผลิตเกมส์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งแอนิเมเตอร์ และผู้กำกับเทคนิคในการทำงานแอนิเมชั่นขนาดใหญ่ ด้วยการทำงานแบบ Real Time

Autodesk Mudbox

Autodesk Mudbox ซอฟต์แวร์สำหรับการปั้นผลงาน 3D โดยเทคนิคการจำลองใช้ฝีแปรงบนพื้นผิวความละเอียดสูง เพื่อตอบสนองความต้องการชิ้นสำหรับนักประติมากรรมมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อนในปัจจุบัน ด้วยเมนูที่ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งานจริง

Autodesk Smoke

Autodesk Smoke ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวีดีโอสำหรับผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ ที่รวมเอาขั้นตอนการทำงานของการตัดต่อ เข้ากับเครื่องมือในลักษณะต่าง ๆ ในรูปแบบของ Timeline ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอย่างดีให้กับงานของคุณ

Autodesk AutoCAD Inventor LT

Autodesk AutoCAD Inventor LT ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการออกแบบเครื่องกลแบบ 3 มิติ ที่ง่ายที่สุด

Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบ 3 มิติ ที่ประกอบไปด้วย CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) และ CAE (Computer Aided Engineering) อยู่ในซอฟต์แวร์เดียวกัน ด้วยเครื่องมือที่ช่วยผู้ใช้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ (Design) การจัดทำแบบร่าง (Documentation) ไปจนถึงกระบวนการวิเคราะห์ (Simulate) และการสร้างชิ้นส่วนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่าง ๆ หรือการส่งออกไปยังเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยซอฟต์แวร์ทำงานบนระบบ Cloud ที่รองรับการทำงานร่วมกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Autodesk Fusion 360

Autodesk BIM 360 Docs

Autodesk BIM 360 Docs ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารเพื่อการก่อสร้างผ่านระบบคลาวด์ ที่ผู้ใช้งานสามารถทำการแบ่งปัน ดู มาร์กอัพ และจัดการแบบก่อสร้าง เอกสาร รวมถึงโมเดลต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ในที่เดียว ด้วยการเข้าถึงที่สามารถทำได้ในทุกที่ ทุกเวลา ตามที่คุณต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจต่าง ๆ รวมถึงลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเอกสารที่มีรายละเอียดไม่ตรงกัน ของแต่ละทีมในโครงการได้เป็นอย่างดี

Autodesk BIM 360 Design

Autodesk BIM 360 Design ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันทางด้านการออกแบบผ่านทางระบบคลาวด์ ที่จะช่วยเชื่อมต่อทีมงานออกแบบในส่วนต่าง ๆ ของโครงการทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้สามารถทำงานบนไฟล์ Revit ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ และสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดระยะเวลาจากการทำงานซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี

Autodesk BIM 360 Glue

Autodesk BIM 360 Glue บริการเสริมผ่านระบบ Cloud ที่จะช่วยในการจัดการและทำงานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BIM โดยบริการนี้จะช่วยเชื่อมต่อทีมงานในทุกส่วนของโครงการ เพื่อทบทวนโครงการ BIM และการประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน

(ใช้ได้บน iPad เท่านั้น)

Autodesk BIM 360 Layout

Autodesk BIM 360 Layout ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบ Cloud สำหรับช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถทำการใช้ Coordinate ของโมเดลมาใช้ในการปักผังในการก่อสร้าง โดยก็จะช่วยให้กระบวนการทำงานในภาคสนามนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานและได้ความถูกต้องในการก่อสร้างอาคารได้มากยิ่งขึ้น

(ใช้ได้บน iPad เท่านั้น)

Autodesk BIM 360 Field

Autodesk BIM 360 Field ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบ Cloud สำหรับการจัดการงานภาคสนาม ทั้งการทำงานในสภาพแวดล้อมทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบพกพาในพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยการทำงานร่วมกันและรายงานผ่านระบบ Cloud

(ใช้ได้บน iPad เท่านั้น)

Autodesk BIM 360 Plan

Autodesk BIM 360 Plan บริการเสริมสำหรับการทำงานผ่านระบบ Cloud บน Web Service และแอพลิเคชันผ่านอุปกรณ์บนระบบ iOS ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแผนงานของโครงการสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่จะช่วยควบคุมต้นทุนด้วยการลดความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทั้งการผลิตมากเกินจำนวน การสั่งซื้อวัสดุที่เกินปริมาณการใช้งาน และการทำงานแบบซ้ำๆ

(ใช้ได้บน iPad เท่านั้น)

Adobe Creative Cloud for Teams

ชุดซอฟต์แวร์จาก Adobe สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) เพื่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบกราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ วีดีโอ เว็บไซต์ รวมถึงสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับบริการเสริม และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทาง Adobe ในราคาสุดคุมค่า

รายชื่อซอฟต์แวร์เพื่อการผลิตงานสร้างสรรค์และซอฟต์แวร์เสริมที่มาพร้อมกับชุด Adobe Creative Cloud

• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Adobe Dimension
• Adobe InCopy
• Adobe Acrobat Pro

• Adobe XD
• Adobe Dreamweaver
• Adobe Animate
• Adobe Lightroom

• Adobe Lightroom Classic
• Adobe Premiere Pro
• Adobe After Effects
• Adobe Rush

• Adobe Audition
• Adobe SpeedGrade
• Adobe Prelude
• Adobe Media Encoder
• Adobe Story
• Adobe Bridge
• Adobe Scout
• Adobe Creative Cloud Connection preview
• Adobe Edge Animate
• Adobe Edge Reflow
• Adobe Edge Inspect
• Adobe Edge Web Fonts
• Adobe Typekit
• Adobe PhoneGap Build

Adobe Acrobat Professional DC

Adobe Acrobat Professional ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างและจัดการเอกสารดิจิตอลในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและครบวงจรจากที่เดียว ทั้งการสร้างไฟล์แบบ PDF การอ่านไฟล์ การแก้ไขไฟล์ การผสานรวมไฟล์ ไปจนถึงการลงนามเอกสารแบบดิจิตอล โดยเพิ่มความสามารถต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเอกสารในยุคดิจิตอลของคุณ

Adobe Acrobat Standard DC

Adobe Acrobat Standard ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเอกสารดิจิตอลในรูปแบบของ PDF ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและครบวงจรจากโปรแกรมเดียว ทั้งการสร้างไฟล์แบบ PDF การอ่านไฟล์ การแก้ไขไฟล์ ไปจนถึงการลงนามเอกสารแบบดิจิตอล

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้าง แก้ไข และตกแต่งไฟล์ภาพหรืองานกราฟฟิกในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพ โดยมาพร้อมกับเครื่องมือที่หลากหลาย และรองรับการทำงานร่วมกับไฟล์ภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อทุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ

Adobe Illustrator CC

Adobe Illustrator ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างและการตกแต่งภาพในรูปแบบของ Vector Graphic ที่มาพร้อมกับเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย เหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบ และการดีไซน์ทุกประเภท เพื่อตอบสนองต่อทุกจินตนาการแห่งการสร้างสรรค์ของคุณ

Adobe InDesign CC

Adobe InDesign ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และในรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจมาจากมืออาชีพมาอย่างยาวนาน ด้วยเครื่องมือต่างๆ ภายในโปรแกรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณ ในการสร้างสรรค์ผลงานชั้นยอดให้ดึงดูดสายตาของผู้ที่พบเห็นได้อย่างง่ายดาย

Adobe Premiere Pro CC

Adobe Premiere Pro ซอฟต์แวร์สำหรับการตัดต่อวีดีโอคุณภาพสูงสำหรับมืออาชีพ ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายที่สุดโปรแกรมหนึ่งของโลก มาพร้อมกับความสามารถและเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานของคุณเป็นไปได้อย่างราบลื่นและมีคุณภาพ

Adobe After Effects CC

Adobe After Effects ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่งเอฟเฟคเพื่อผลิตงานวีดีโอสำหรับมืออาชีพ ด้วยความสามารถในการสร้างกราฟฟิกและเอฟเฟคในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์และสวยงามสมจริง โดยผู้ใช้สามารถผสมผสานชิ้นงานกับไฟล์ดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์เสียง เพื่อตอบสนองต่อจินตนาการอันไร้ขีดสุดในการสร้างสรรค์ผลงานของคุณ

Adobe Audition CC

Adobe Audition ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบไฟล์เสียง (Audio) สำหรับมืออาชีพ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเลิศด้านการอัดเสียง ตัดต่อเสียง เพิ่มลดเสียง หรือแม้กระทั่งการใส่เอฟเฟคต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถผลิตผลงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Dreamweaver ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้าง และพัฒนาเว็บไซต์คุณภาพสูง สำหรับนักพัฒนาเว็บมืออาชีพ รองรับการทำงานกับโค๊ดในภาษาต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บ ไม่ว่าจะเป็น HTML, CSS, JavaScript และอื่น ๆ พร้อมด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่รองรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีขนาดหน้าจอที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

Enscape Logo

ENSCAPE™

ENSCAPE™ ซอฟต์แวร์ plug-in สำหรับการสร้าง Real-Time Renderings และ walkthroughs ให้กับโมเดล BIM ในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit® และ SketchUp ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วเพียงคลิก เพียงใช้ ENSCAPE™ สำหรับการทำงานไปพร้อมกับการนำเสนอภาพเสมือนจริง เมื่อเราทำการแก้ไขวัตถุใน Revit หรือ SketchUp แล้ว ภาพภายในหน้าจอ Enscape จะทำการอัพเดทโดยอัตโนมัติในทันที

::: รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENSCAPE :::

LUMION

Lumion ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงสำหรับการเรนเดอร์ผลงานการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมแบบ 3 มิติ ที่ผู้ใช้งานสามารถนำโมเดลมาทำการจัดแสงและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสมจริงและความน่าสนใจ ซึ่ง Lumion จะช่วยทำให้คุณได้เห็นภาพงานออกแบบของคุณในบรรยากาศที่ดูเสมือนจริงในระยะเวลาอันรวดเร็ว เหมาะสำหรับสถาปนิกและนักออกแบบในระดับมืออาชีพ ด้วยการใช้งานที่ง่ายและรองรับการใช้งานควบคู่กับซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น Autodesk Revit, Autodesk 3ds max, SketchUp, ArchiCAD, 3D BIM และซอฟต์แวร์อื่น ๆ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lumion 7

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lumion 8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lumion 9V-Ray

V-Ray ซอฟต์แวร์ประเภทปลั๊กอินเสริม สำหรับการทำงานเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและงานโมเดล 3 มิติ ที่ต้องการการจัดแสงและพื้นผิวที่มีความสมจริง โดยมี V-Ray ที่รองรับซอฟท์แวร์ต่างๆ หลายๆ ประเภทด้วยกัน ดังนี้

• V-Ray for 3ds Max • V-Ray for MODO • V-Ray for SketchUP
• V-Ray for Maya • V-Ray for NUKE • V-Ray for Rhino
• V-Ray Render Node • V-Ray for KATANA • V-Ray Application SDK
• V-Ray for Revit • V-Ray for Blender • V-Ray Standalone
• V-Ray for Cinema 4D
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ V-Ray for Revit

Transoft AutoTurn

Transoft AutoTurn ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์วงเลี้ยวของยานยนต์ เพื่อการออกแบบทาง โดยซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถทำการวิเคราะห์เส้นทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถประเมินการเคลื่อนไหวของรถได้ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ด้วยการแสดงผลแบบ Real Time โดยลักษณะของรัศมีการเลี้ยวของยานพาหนะต่างๆ จะถูกแสดงผลออกมาแบบ 3 มิติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพื้นผิวภูมิประเทศ และการลาดเอียง

Transoft AviPLAN Turn Pro

Transoft AviPLAN Turn Pro ซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการออกแบบเส้นทางของเครื่องบินในพื้นที่ Runway ของสนามบิน โดยซอฟต์แวร์สามารถทำการวิเคราะห์วงเลี้ยวของเครื่องบินและยานยนต์ที่ใช้ในสนามบินได้

SketchUp Pro

SketchUp Pro ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและสร้างชิ้นงานในรูปแบบของโมเดล 3 มิติ สำหรับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบภูมิสถาปัตย์ และงานออกแบบอื่นๆ ที่สามารถสร้างแบบจำลองที่มีความละเอียดสูง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย

 

zBrush

zBrush เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างงานโมเดล 3 มิติคุณภาพสูง ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในระดับมืออาชีพ โดยมีฟังก์ชั่นในการสร้างโมเดลและเทคเจอร์รายละเอียดสูงได้

Oasys MassMotion

Oasys MassMotion เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองการเดินเท้าที่ทันสมัยที่สุดและเครื่องมือในการวิเคราะห์ฝูงชนที่สามารถใช้ได้ทุกที่ ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถในการจำลองการเดินเท้าจำนวนหลายร้อยหลายพันคนได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยคุณลดระยะเวลาในการจำลองซึ่งใช้เวลาหลายวัน นอกจากนี้ยังช่วยคุณประหยัดเวลา เงิน และกำลังคนในระหว่างขั้นตอนในการวางแผนของโครงสร้างอีกด้วย

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 10 ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นก่อน ๆ ที่ทุกคนคุ้นเคย เพื่อให้รองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดย Windows 10 แบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่น เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะในการใช้งานของคุณ คือ

• Windows 10 Home ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปของคุณ รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล๊ปท๊อป และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 2 in 1 ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ Notebook และ Tablet

• Windows 10 Pro ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจ ด้วยฟังก์ชั่นในการเพิ่มความปลอดภัยด้วย BitLocker ที่จะปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณด้วยการเข้ารหัสและจัดการด้านความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อกับโดเมนธุรกิจ สถานศึกษา หรือ Azure Active Directory เพื่อใช้แฟ้มข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย และฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการทำงานในภาคธุรกิจของคุณ

Microsoft Office Suite

Microsoft Office ชุดซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการสร้าง นำเสนอ สื่อสาร และเผยแพร่เอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ โดยภายในชุดซอฟต์แวร์ Microsoft Office Suite จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆ ดังนี้

• Outlook ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการอีเมล์ ปฏิทิน ที่ติดต่อ และงาน ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อแม่ข่ายอีเมล์แบบ IMAP, POP3 และ Microsoft Exchange Server

• Word ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้าง แก้ไข จัดรูปแบบ และแบ่งปันเอกสารแบบมืออาชีพ

• Excel ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

• PowerPoint ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนองานและแนวคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

• OneNote ซอฟต์แวร์เพื่อการจดบันทึกข้อความ แนวคิด เว็บเพจ ภาพถ่าย และไฟล์เสียงหรือไฟล์วีดีโอ เพื่อจัดเก็บเป็นสมุดจดดิจิตอลของคุณ

• Access ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลอย่างง่าย ในการเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูล ออกแบบฟอร์มและการออกรายงาน สำหรับการทำงานในระดับสำนักงานและองค์กรขนาดเล็ก

• Publisher ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์ ปรับแต่ง และแบ่งปันสื่อสิ่งพิมพ์หลากชนิด ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security ซอฟต์แวร์ระดับพรีเมียมที่จะช่วยป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากไวรัส และอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คุณไร้ความกังวลจากความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าของผู้ไม่ประสงค์ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของคุณ ที่ครอบคลุมการใช้งานในอุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต และสมาร์ทโฟน