Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection

ชุดซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจาก Autodesk เพื่อการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง
ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือที่มีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และการทำงานในระบบสารสนเทศอาคาร (BIM)

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection ชุดซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจาก Autodesk ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำระดับโลก สำหรับการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง

ด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับชุดซอฟต์แวร์นี้ จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือที่มีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในโครงการต่าง ๆ ของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากกระบวนการทำงานร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) และการทำงานกับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (CAD) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วความสามารถของซอฟต์แวร์รวมถึงบริการต่าง ๆ ใน Collection ที่มีความครบถ้วนมากที่สุด จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของคุณ อันจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ในโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

ซอฟต์แวร์ใน Collection นี้สามารถทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการได้อย่างไร

Create 2D designs and 3D models at the same time
Revit + AutoCAD (video: 1:06 min.)

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานไปสู่ระบบ BIM (Building Information Modeling) คุณก็ยังสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าที่ยังใช้งานซอฟต์แวร์ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

Connect preliminary design to detailed engineering
Civil 3D + InfraWorks (video: 2:12 min.)

คุณสามารถทำการสร้างแบบจำลองโครงการของคุณด้วยซอฟต์แวร์ InfraWorks และเมื่อถึงช่วงของการพัฒนารายละเอียดงาน สามารถใช้ซอฟต์แวร์ Civil 3D เพื่อทำงานต่อเนื่องทางด้านวิศวกรรมและการวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Create 3D models with reality capture
Revit + ReCap Pro (video: 2:07 min.)

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ ReCap Pro ในการนำเข้าข้อมูล point cloud ที่ถูกบันทึกจากเครื่อง laser scanner เพื่อนำมาทำการสร้างโมเดลแบบ 3 มิติ

Design for better building performance
Revit + Insight (video: 1:41 min.)

คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีพื้นฐานจากงานออกแบบ เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบอาคารที่ยั่งยืน

Design in context
InfraWorks + Civil 3D + ReCap Pro (video: 2:01 min.)

คุณสามารถทำการวางแผนและออกแบบได้ในบริบทและสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับความเป็นจริง

ทำไมองค์กรของคุณถึงต้องเลือกใช้งานชุดซอฟต์แวร์แบบ Collection จาก Autodesk

Be ready for anything with a full set of BIM tools

ทำให้คุณสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือของ Autodesk ที่รวมถึงซอฟต์แวร์ Revit, AutoCAD พร้อมด้วยเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพอีกมากมาย เพื่อให้คุณได้ทดลองกระบวนการทำงานหรือโครงการใหม่ ๆ ด้วยราคาสุดพิเศษ

 

Access the latest and previous releases

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับ Collection จะเข้ากันได้กับทีมงานทั้งหมดของคุณ ด้วยสิทธิในการเข้าถึงซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด และเวอร์ชันก่อนหน้า โดยสามารถเลือกอัพเดทได้ในเวลาที่คุณต้องการ

 

Easier software and license management

ไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน โดยผู้ใช้สามารถทำการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์รวมถึงเครื่องมือที่มีอยู่ใน Collection ได้ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ

 

Choose access for individuals or teams

คุณสามารถเลือกรูปแบบการ subscription ให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้ ทั้งในรูปแบบของ single-user access ที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะบุคคล หรือในรูปแบบของ multi-user access ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันโดยผู้ใช้จำนวนหลายราย

ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และบริการเสริม ที่มาพร้อมกับ Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection

Autodesk® Revit®

ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบจำลอง 3 มิติ ภายใต้แนวคิด Building Information Modeling (BIM) สามารถถอดรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ปริมาณ ชนิด ขนาดของประตู หน้าต่าง ผนัง ท่อลม ท่อน้ำ เพื่อใช้ในการประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างมุมมองที่มีความซับซ้อน เช่น มุมมองภาพตัด มุมมองแบบ Perspective ได้ทันที ซึ่งหากมีการแก้ไขแบบจำลอง 3 มิติ มุมมองอื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

Autodesk® AutoCAD®

ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานเขียนแบบทั่วไป ทั้งในรูปแบบของ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มาพร้อมกับเว็บแอปพลิเคชั่น และแอปพลิเคชั่นสำหรับการทำงานบนอุปกรณ์แบบพกพา พร้อมทั้งชุดเครื่องมือต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นสำหรับการทำงานเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็น

• Architecture Toolset สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
• Electrical toolset สำหรับงานออกแบบระบบไฟฟ้า
• Mechanical toolset สำหรับงานออกแบบเครื่องจักร
• Plant 3D toolset สำหรับงานออกแบบโรงงาน
• MEP Toolset สำหรับงานออกแบบระบบอาคาร
• Map 3D toolset สำหรับงานแผนที่และการจัดการทรัพยากร
• Raster design toolset สำหรับงานแก้ไขแบบ DWG

Autodesk® Civil 3D®

ซอฟต์แวร์สำหรับงานวิศวกรรมการทาง งานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการออกแบบระบบชลประทาน มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์และจำลองด้วยฟังก์ชั่น Storm & Sanitary Analysis เหมาะสำหรับวิศวกรขนส่ง วิศวกรโยธา วิศวกรเหมืองแร่ วิศวกร ชลประทาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Autodesk® Advance Steel

ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก เขียนแบบ Detail เขียนแบบ Fabrication เขียนแบบ Connection เหมาะสำหรับ การออกแบบโครงสร้าง สะพาน และโรงงาน Process Plant

Autodesk® Dynamo Studio*

ซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Visual Programming ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ ด้วยการนำข้อมูล สูตรและเงื่อนไขต่างๆ มาประมวลผลและวิเคราะห์

*ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด คือ เวอร์ชัน 2017

Autodesk® Fabrication CADmep

เครื่องมือสำหรับการออกแบบเพื่อสั่งผลิตงานระบบภายในอาคาร อาทิเช่น ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า เป็นต้น รองรับการทำงานบนซอฟต์แวร์ AutoCAD และสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Revit ได้โดยใช้ Library เนื้อหาร่วมกัน

Autodesk® Naviswork® Manage

ซอฟต์แวร์จำลองการออกแบบโรงงาน และสายการผลิตชุดเต็ม ที่เพิ่มการตรวจสอบการชนหรือขบกันของเครื่องจักรและชิ้นงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ

Autodesk® Robot Structural Analysis Professional

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ซึ่งมี Design Code ที่ครอบคลุมทั่วโลก สามารถทำงานเชื่อมโยงกับโปรแกรม Revit ได้แบบสองทาง สามารถเสริมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้อัตโนมัติ และสามารถเลือกขนาดเหล็กที่เหมาะสมให้กับโครงสร้างเหล็กได้ ช่วยให้การออกแบบโครงสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว และโครงสร้างมีความแข็งแรงและประหยัด

Autodesk® Structural Bridge Design*

ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง รวมถึงช่วยตรวจสอบเกณฑ์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน

* ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด คือ เวอร์ชัน 2018

Autodesk® Vehicle Tracking

ซอฟต์แวร์ Plug-in สำหรับทำหน้าที่ในการจำลองเส้นทางการเลี้ยวของรถยนต์แต่ละชนิด ในการทำงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Civil 3D เพื่อช่วยให้การออกแบบถนนมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Autodesk® 3ds Max

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำภาพเสมือนจริงและวีดีโอสำหรับมืออาชีพ เพื่อแสดงการทำงานของผลิตภัณฑ์ สร้างหรือนำเข้าโมเดล 3 มิติ เพื่อทำการจัดฉาก แสง สี แอนิเมชั่น ก่อนทำการเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ

Autodesk® FormIt Pro

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบรูป Freeform ของอาคาร และวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น ใช้การออกแบบในช่วงต้น ของโครงการเหมาะสำหรับการออกแบบ Conceptual Design

Autodesk® InfraWorks®

ซอฟต์แวร์สำหรับวางแผนงานโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การวางผังงานโครงสร้างการก่อสร้างชุมชนในรูปแบบ 3 มิติ ที่จะช่วยทำให้การวางแผนโครงการต่างๆ ทางด้านงานคมนาคม การขนส่ง แหล่งชุมชน แหล่งน้ำ และพลังงาน สามารถสร้างโครงการ เพื่อนำไปประเมินผลการออกแบบ และนำเสนอโครงการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Autodesk® Insight

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ ร่วมกับซอฟต์แวร์ Revit เพื่อช่วยวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ทั้งหมดในอาคาร แสงสว่าง รังสีความร้อน และแผงโซล่าเซลล์

Autodesk® Recap Pro

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการนำเข้า ดูชิ้นงาน และแปลงข้อมูล จากการสแกน 3 มิติ หรือภาพถ่าย (Photogrammetry) ให้เป็น Point Cloud เพื่อนำเข้าไปใช้งานในโปรแกรมอื่นๆ ต่อไป

Autodesk® Revit Live

ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก เขียนแบบ Detail เขียนแบบ Fabrication เขียนแบบ Connection เหมาะสำหรับการออกแบบโครงสร้าง สะพาน และโรงงาน Process Plant

Autodesk® Rendering

บริการสำหรับลูกค้า เพื่อใช้ระบบ Cloud ของ Autodesk เพื่อการประมวลผลภาพให้ออกมาสวยเสมือนจริง ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังช่วยประหยัดทรัพยากรของผู้ใช้เป็นอย่างมากอีกด้วย

Autodesk® Drive

พื่นที่เก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่ทำให้คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ และสามารถเข้าถึงไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกได้จากทุกที่ ทุกเวลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ชุด Autodesk Architecture Engineering & Construction

สำหรับท่านที่สนใจซอฟต์แวร์ชุด Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อซอฟต์แวร์ ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 - 9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com