ซอฟต์แวร์ Autodesk® AutoCAD®

ซอฟต์แวร์ CAD สำหรับการออกแบบทุกสิ่งที่ต้องการ โดยมาพร้อมกับความรวดเร็วในการทำงาน
จากชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง และการเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่ผ่านเว็บแอป และโมบายแอป

Autodesk AutoCAD คือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือ computer-aided design (CAD) ที่สถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั่วโลกให้ความไว้วางใจ ด้วยความสามารถในการสร้างแบบร่างสำหรับใช้เพื่อการก่อสร้างและการผลิตทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มีความแม่นยำสูง ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานเฉพาะทาง หรือ specialized toolsets ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานต่าง ๆ ของคุณได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย พร้อมทั้งเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงแอปพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์แบบพกพา ที่จะทำให้คุณสามารถดูและแก้ไขงาน Drawing ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ทุกที่ ทุกเวลา

ชุดเครื่องมือภายในซอฟต์แวร์ AutoCAD สำหรับการทำงานเฉพาะทาง

ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD มาพร้อมกับชุดเครื่องมือเฉพาะทางด้านต่างๆ (Specialized Toolsets) ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากความสามารถของฟังก์ชันและไลบรารีที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการทำงานเฉพาะทาง เพิ่มเติมจากคุณลักษณะหลักของซอฟต์แวร์ AutoCAD ที่คุณคุ้นเคย โดยเมื่อคุณทำการ Subscription ซอฟต์แวร์ AutoCAD (ไม่รวม AutoCAD LT) คุณจะสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือเฉพาะทางต่างๆ ได้ ดังนี้

ชุดเครื่องมือสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะทางด้านการออกแบบอาคาร รวมถึงวัตถุและรูปแบบต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม มากกว่า 8,000 รูปแบบ ที่จะช่วยให้คุณสามารถลดระยะเวลาในการวาดแบบทางสถาปัตยกรรมและการจัดทำเอกสารต่างๆ เป็นอย่างมาก

ชุดเครื่องมือสำหรับงานระบบไฟฟ้า ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะทาง และสัญลักษณ์ในงานไฟฟ้ามากกว่า 65,000 แบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง แก้ไข และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบควบคุมไฟฟ้า ซึ่งสามารถออกแบบผังสำหรับการควบคุมไฟฟ้า แผนผังไดอะแกรม รวมถึงแบบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ชุดเครื่องมือสำหรับงานออกแบบเครื่องจักรกล ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะทาง และชิ้นส่วนสำหรับการผลิตมากกว่า 700,000 ชิ้น เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงการทำงานแบบอัตโนมัติ ทั้งในการสร้างส่วนประกอบของเครื่องจักร และการสร้างเอกสารรายการวัสดุ

ชุดเครื่องมือสำหรับงานวิศวกรรมระบบอาคาร ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะทาง และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบกลไก งานไฟฟ้า และงานประปามากกว่า 10,500 ชิ้น เหมาะสำหรับการร่าง ออกแบบ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานระบบ สามารถออกแบบระบบท่อ ระบบรางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าสำหรับ HVAC ระบบประปา และระบบไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย

ชุดเครื่องมือที่รวมข้อมูล GIS และ CAD สำหรับสนับสนุนในการวางแผน การออกแบบ และการจัดการข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จัดเก็บทั้งในรูปแบบไฟล์ ฐานข้อมูล เว็บเซอร์วิส และรวมเข้ากับข้อมูลการออกแบบใน AutoCAD ของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูล GIS ด้วยโครงสร้างของข้อมูลแบบมาตรฐาน ขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ และแบบฟอร์มรายงานสำเร็จรูปต่างๆ

ชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำการแก้ไขแบบที่ทำการสแกน รวมถึงรูปภาพแบบ Raster ให้อยู่ในรูปแบบของ DWG โดยสามารถทำการแก้ไข ลบหรือแปลงรูปภาพ จัดการกับ Raster สร้างรูปร่างของเส้น Vector และอื่นๆ

ชุดเครื่องมือสำหรับการออกแบบโรงงานและวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างงานท่อและอุปกรณ์วัดคุม ที่ผนวกรวมเข้ากับการออกแบบโมเดลโรงงานแบบ 3 มิติ ซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างแผนผังไดอะแกรม แผนผังโรงงาน และแผนผังในส่วนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ AutoCAD พร้อมแล้วที่จะไปกับคุณได้ทุกที่

ซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD มาพร้อมกับเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์แบบพกพา ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ DWG ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม โดยคุณสามารถร่าง แก้ไข วัดระยะ รวมถึงเพิ่มคำอธิบายต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีจาก AutoCAD ที่คุณคุ้นเคย

AutoCAD Web App

ด้วยเว็บแอปพลิเคชันของ AutoCAD ที่ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ทำให้คุณสามารถแก้ไข สร้าง หรือดูไฟล์งาน CAD drawings ล่าสุดของคุณ ได้จากเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ AutoCAD หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ เพื่อติดตั้งลงในเครื่อง เพียงแค่คุณเข้าที่เว็บไซต์ web.autocad.com และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Autodesk Account ของคุณเท่านั้น

AutoCAD Mobile App

ขยายกระบวนการทำงานจากเดิมของคุณด้วยแอปพลิเคชันของ AutoCAD ที่ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา ซึ่งทำให้คุณสามารถดู แก้ไข สร้าง และแบ่งปันไฟล์งาน CAD drawings ของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows, Android และ iOS โดยแอปพลิเคชัน AutoCAD Mobile App ยังมาพร้อมกับเครื่องมือดั้งเดิมที่คุณคุ้นเคย และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์แบบพกพา

ความสามารถใหม่ ๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ AutoCAD 2021

Drawing History

ด้วยความสามารถใหม่ที่เพิ่มมาในซอฟต์แวร์ AutoCAD 2021 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณครั้งสำคัญ ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงาน Drawing ของคุณ โดยผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ผ่านระบบคลาวด์ของ OneDrive, Dropbox, หรือ Box จะสามารถเปรียบเทียบงานออกแบบล่าสุดกับงานออกแบบฉบับก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเข้าถึงได้จากเมนู Drawing History ซึ่งคุณสามารถเลือกเวอร์ชันของไฟล์ที่จะใช้ในการเปรียบเทียบได้ตามที่ต้องการ ด้วยการกรองจากวันที่ หรือ ผู้ใช้งาน

Xref compare

ในซอฟต์แวร์ AutoCAD 2021 คุณสามารถใช้ความสามารถในการเปรียบเทียบ DWG กับการเปรียบเทียบ External Reference (Xref) ที่ถูกแนบมากับงงาน Drawing ของคุณ โดยในกรณีที่ข้อมูล Xref มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซอฟต์แวร์จะมีการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกดูความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบได้ในทันที ด้วยความสามารถนี้จะแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิด/ปิดการเปรียบเทียบ และเลื่อนดูความแตกต่างของแต่ละรายการได้ตามที่ต้องการ

Blocks palette enhancements

ด้วยความสามารถของ Blocks palette ที่ได้รับการปรับปรุงใน AutoCAD 2021 ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล Block ได้จากทุกที่และทุกเวลาตามที่ต้องการ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงและซิงค์ข้อมูล Block ที่ถูกจัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ที่คุณใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Box, Dropbox และ OneDrive ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล Block ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป เว็บ และอุปกรณ์แบบพาพาของคุณ

Graphics performance improvements

ในซอฟต์แวร์ AutoCAD 2021 มาพร้อมกับการปรับปรุงความสามารถในการแสดงผลกราฟฟิกที่ดียิ่งขึ้นจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากในเวอร์ชันที่ผ่านมา โดยผู้ใช้งานสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จากการแพน (Pan) และการซูม (Zoom) ในการแสดงผลแบบ 2 มิติ ที่รวดเร็วและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในการแสดงผลด้วยการเคลื่อนที่แบบโคจร (Orbit) การแพน (Pan) และการซูม (Zoom) ในรูปแบบ 3 มิติ ก็สามารถตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเดลแบบ 3 มิติ ที่มีรายละเอียดซับซ้อน ด้วยการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลแบบมัลติคอร์

Cloud storage connectivity

ด้วยความร่วมมือที่มีกับผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ชั้นนำของโลกตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น Box, Dropbox และ OneDrive ทำให้ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ AutoCAD 2021 ที่ต้องการเปิดไฟล์แบบ DWG ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน สามารถเปิดไฟล์เพื่อดูหรือแก้ไขไฟล์ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นของ AutoCAD ได้ในทันที

Google Drive

ด้วยความร่วมมือที่เกิดขึ้นล่าสุดในปีนี้ ทำให้ผู้ใช้งาน AutoCAD 2021 ที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ของ Google Drive จะได้ประโยชน์จากกระบวนการทำงานที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเข้าถึงไฟล์แบบ DWG ได้ตลอดเวลาที่ต้องการด้วย AutoCAD ซึ่งด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น รวมถึงแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์แบบพกพา ที่มาพร้อมกับ AutoCAD 2021 ทำให้คุณสามารถใช้งานความสามารถต่าง ๆ ได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ AutoCAD และ AutoCAD LT

 
DESCRIPTIONDesign every detail with 2D and 3D CAD software. Now includes access to industry-specific toolsets and improved workflows across desktop, web, and mobile.Create 2D drawings faster and with more precision. Enjoy improved workflows across desktop, web, and mobile.
USE FOR• 2D drafting, drawings, and documentation
• 3D modeling and visualization
• 2D drafting, drawings, and documentation
WHAT IT DOES• Create and edit 2D geometry
• Create and edit 3D models with solids, surfaces, and mesh objects
•- Annotate drawings with text, dimensions, leaders, and tables
• Customize with add-on apps and APIs
• Customize the ribbon and tool palettes
• Customize with add-on apps and APIs
• Extract object data to tables
• Attach and import data from PDF files
• Share and use data from DGN files, Navisworks, and Bing Maps
• Apply and monitor CAD standards
• Create and edit 2D geometry
• Annotate drawings with text, dimensions, leaders, and tables
• Customize the ribbon and tool palettes
• Attach and import data from PDF files
• Share and use data from DGN files and Bing Maps
INCLUDES• Access to the Autodesk App Store
• AutoCAD web app
• AutoCAD mobile app
• Access specialized toolsets for architecture, mechanical design, electrical design, and more
• AutoCAD web app
• AutoCAD mobile app
PLATFORMWindows, MacWindows, Mac

ความต้องการของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ AutoCAD 2021

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ AutoCAD

สำหรับท่านที่สนใจซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD หรือ ซอฟต์แวร์อื่น ๆ จาก Autodesk
ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อซอฟต์แวร์ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388-9 หรือที่อีเมล์ info@vr-3d.com