BIM360-Design-logo

Autodesk BIM 360 Design

ซอฟต์แวร์จาก Autodesk เพื่อการทำงานออกแบบร่วมกันบนซอฟต์แวร์ Revit และ Civil 3D
ผ่านระบบคลาวด์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดระยะเวลาจากการทำงานที่ซ้ำซ้อน

Autodesk BIM 360 Design ซอฟต์แวร์จาก Autodesk ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำระดับโลก สำหรับการทำงานออกแบบร่วมกันบนซอฟต์แวร์ Revit แบบเรียลไทม์ รวมถึงเวิร์คโฟลว์การทำงานร่วมกันบน Civil 3D ผ่านระบบคลาวด์ ได้ระหว่างทีมงานภายในองค์กร หรือ ทีมงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรอย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และช่วยให้สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

คุณประโยชน์ของซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานออกแบบร่วมกัน

เชื่อมต่อทีมออกแบบของคุณ
เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของโครงการให้ดียิ่งขึ้น

ผลลัพธ์จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นโครงการต่าง ๆ ต้องอาศัยการสื่อสารที่สอดประสานกันของทีมงานทุกส่วน ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานโครงการ ด้วยการเชื่อมต่อทุกคนในทีมและข้อมูลสารสนเทศที่ศูนย์กลางผ่านระบบคลาวด์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาการทำงานที่ซ้ำซ้อน และช่วยให้สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

เพิ่มผลผลิตของงาน

ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ในไฟล์โครงการเดียวกัน ซึ่งช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงกับการที่ต้องเสียเวลาไปในการอัพโหลดไฟล์ การซิงค์ไฟล์ การส่งต่อไฟล์ หรือแม้แต่การรอคอยในกรณีที่ไฟล์ข้อมูลมีขนาดใหญ่

พัฒนาประสิทธิภาพของโครงการ

คุณสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของงานออกแบบที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลการออกแบบใหม่ ว่าจะเกิดผลกระทบกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างไร เพื่อช่วยลดกระบวนการทำงานซ้ำ และความล่าช้าในการก่อสร้าง

ช่วยให้โครงการสามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้น

ด้วยข้อมูลทั้งหมดของโครงการที่ถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวผ่านระบบคลาวด์ ช่วยให้การอนุมัติต่าง ๆ และการประสานงานสำหรับทุกคนในทีม สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย

กระบวนการทำงานที่น่าสนใจของ Autodesk BIM 360 Design

กระบวนการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมีจุดเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงทีมงานของโครงการ

ด้วยการเข้าถึงไฟล์ Civil 3D อย่างบูรณาการ และการทำงานออกแบบร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียวผ่านระบบคลาวด์
จะช่วยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมออกแบบของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

การทำงานร่วมกันบน Revit ผ่านระบบคลาวด์

ผู้ใช้งานจากทีมต่าง ๆ ในโครงการ สามารถทำการเขียนโมเดลร่วมกันบนซอฟต์แวร์ Revit ได้อย่างปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ภายในบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทกันก็ตาม

การแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คุณสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโมเดลที่ใช้ทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่องานอื่น ๆ ที่กำลังทำหรือดำเนินการอยู่อย่างไร

การทำงานร่วมกันสำหรับซอฟต์แวร์ Civil 3D

สามารถสร้างและเข้าถึงไฟล์ Civil 3D ได้อย่างปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่ถูกอัพเดทแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถรีวิวงานออกแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นได้จากเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับทีมงานของคุณมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความสามารถต่าง ๆ ที่น่าสนใจของ Autodesk BIM 360 Design

การทำงานออกแบบร่วมกันบน Autodesk Revit

ผู้ใช้งานสามารถทำการอัพโหลดไฟล์ Revit โมเดลไปยัง BIM 360 เพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้งานอื่นในทีมที่ได้รับสิทธิ ด้วย BIM 360 จะทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านระบบคลาวด์

ซิงค์ข้อมูลงานออกแบบกับศูนย์กลาง

ผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกข้อมูลงานที่กำลังดำเนินการอยู่พร้อมกันได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบคลาวด์ และด้วยความสามารถในการ “Sync with Central” ทำให้คุณสามารถเลิกงานและส่งต่องานให้กับผู้ใช้งานอื่นได้ในเวลาที่คุณต้องการ

เผยแพร่โมเดลผ่านระบบคลาวด์

ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่โมเดลทั้งหมดของโครงการไปยัง BIM 360 เพื่อให้ผู้ใช้งานรายอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถทำการดู ค้นหา และทำงานร่วมกัน โดยสามารถเลือก Sheet และ View จากโมเดลกลางเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานออกแบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานออกแบบในบริบทของโมเดลโครงการ พร้อมด้วยความสามารถในการแสดงผลภาพเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย BIM 360 รองรับกระบวนการทำงาน ที่ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทีมงาน สามารถเห็นการอัพเดทของงานออกแบบที่อาจส่งผลกระทบต่องานที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างไร

ติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ผู้ใช้งานสามารถทำการสำรวจเนื้อหาของงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และข้อมูลของงานที่กำลังดำเนินการ เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อมูลทั้งหมดที่จะทำการส่งมอบ ทั้งการดำเนินงานจากทีมอื่น และภายในทีมของตนเอง

ทบทวนและตรวจสอบงานออกแบบ

ผู้ใช้งานสามารถทำการตรวจสอบโมเดล Revit ที่ทำงานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์ รวมถึงมุมมองแบบ 3 มิติ และเอกสารแบบ 2 มิติ พร้อมกันกับทีมงานในส่วนต่าง ๆ เพื่ออธิบายหรือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อ Autodesk BIM 360 Design

Logo VR Digital - Blue Gold Partner 88

สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Autodesk BIM 360 Design
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อซอฟต์แวร์ ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 – 9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com