A better way to build, together.

Autodesk Construction Cloud เชื่อมต่อกระบวนการและประสานการทำงานของทีม

และข้อมูลตลอดช่วงของการก่อสรา้ง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มผลกำไร

Autodesk Construction Cloud  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการทำงานที่ดียิ่งขึ้นและตอบโจทย์ของกระบวนการทำงาน BIM ในปัจจุบันที่ต้องการทำงานในแบบ Collaboration กันมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการทำงานในแบบเชื่อมโยงกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการสื่อสาร

เชื่อมต่อกระบวนการทำงาน, ทีมงาน และข้อมูล ในทุกๆ ขั้นตอนของการก่อสร้าง
นำทีมงานโครงการทั้งหมดมารวมกันตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงส่งมอบงานบนแฟลตฟอร์มเพียงชุดเดียว เพื่อเชื่อมต่อ Workflow
และการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและเกิดข้อมูลที่เป็นความจริงชุดเดียวตามหลักการ (Single Source of Truth)

Autodesk Construction Cloud Products

Autodesk Construction Cloud นั้นจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกใช้งานหลายๆ ตัว ดังนี้

Autodesk Docs

Autodesk Docs นี้จะเป็นโซลูชั่นที่มาพร้อมกันกับชุดซอฟท์แวร์ AEC Collection ที่คุณสามารถทำการด้านการจัดการเอกสารในแบบศูนย์รวมบนระบบคราวน์ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลในแนวทางของ Single Source of Truth ตลอดวงจนชีวิตของอาคารของโครงการสำหรับทีมงานทั้งหมด

Autodesk BIM Collaborate

Autodesk BIM Collaborate จะเหมาะสำหรับ BIM Manager, BIM Coordinator ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบแบบจำลอง Clash Detection บนระบบคราวน์ได้ในทันที โดยจะมีลักษณะคล้ายกับชุด BIM360COORD เดิม แต่มีการเพิ่มเติมโมดูล Design Collaboration เข้ามาด้วย

BIM_Collaborate_Pro_2022_lockup_OL_stacked_no_year-1

Autodesk BIM Collaboration Pro

Autodesk BIM Collaborate Pro จะเหมาะสำหรับผู้ที่ทำ BIM ทุกระดับ ซึ่งคล้ายกับชุด BIM360Design เดิม ที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันผ่าน Autodesk Revit, Civil3D และ Plant3D โดยจะสามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านระบบคราวน์ ซึ่งทำให้สามารถทำงานร่วมกันบนแบบจำลองเดียวกันได้บนสภาพแวดล้อมแบบคราวน์

Build_stacked

Autodesk Build

Autodesk Build เป็นระบบคราวน์เพื่อการรองรับการจัดการภาคสนามหรือหน้างานก่อสร้าง ซึ่งเหมาะกับการใช้เพื่อบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติที่ดีจาก BIM360 + PlanGrid และความสามารถใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้ทันทีและทั่วถึงทั้งทีมงานของคุณ

takeoff_2022_lockup_ol_stacked_no_year

Autodesk Takeoff

Autodesk Takeoff สำหรับการถอดปริมาณทั้งจากแบบ 2D และจากโมเดล 3D บนระบบคราวน์เพื่อให้ทีมงาน Estimator สามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงเอกสารแบบก่อสร้าง และแบบจำลองที่เกี่ยวข้องได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบ Clooud

กระบวนการทำงานที่น่าสนใจของ Autodesk Construction Cloud - (BIM Collaborate Pro)

กระบวนการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมีจุดเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงทีมงานของโครงการ

ด้วยการเข้าถึงไฟล์ Autodesk Revit, Civil 3D และ Plant3D อย่างบูรณาการ และการทำงานออกแบบร่วมกันในแพลตฟอร์มเดียวผ่านระบบคลาวด์
จะช่วยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมออกแบบของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

การทำงานร่วมกันบน Revit ผ่านระบบคลาวด์

ผู้ใช้งานจากทีมต่าง ๆ ในโครงการ สามารถทำการเขียนโมเดลร่วมกันบนซอฟต์แวร์ Revit ได้อย่างปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ภายในบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทกันก็ตาม

การแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คุณสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโมเดลที่ใช้ทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่องานอื่น ๆ ที่กำลังทำหรือดำเนินการอยู่อย่างไร

การทำงานร่วมกันสำหรับ Revit, Civil 3D และ Plant3D

สามารถสร้างและเข้าถึงไฟล์ Revit, Civil 3D และ Plant3D ได้อย่างปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่ถูกอัพเดทแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถรีวิวงานออกแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นได้จากเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับทีมงานของคุณมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความสามารถต่าง ๆ ที่น่าสนใจของ Autodesk BIM Collaborate Pro

การทำงานออกแบบร่วมกันบน Autodesk Revit

ผู้ใช้งานสามารถทำการอัพโหลดไฟล์ Revit โมเดลไปยัง Autodesk Docs เพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้งานอื่นในทีมที่ได้รับสิทธิ ด้วย Autodesk Collaborate Pro จะทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้ผ่านระบบคลาวด์

ซิงค์ข้อมูลงานออกแบบกับศูนย์กลาง

ผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกข้อมูลงานที่กำลังดำเนินการอยู่พร้อมกันได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบคลาวด์ และด้วยความสามารถในการ “Sync with Central” ทำให้คุณสามารถเลิกงานและส่งต่องานให้กับผู้ใช้งานอื่นได้ในเวลาที่คุณต้องการ

เผยแพร่โมเดลผ่านระบบคลาวด์

ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่โมเดลทั้งหมดของโครงการไปยัง Autodesk Docs เพื่อให้ผู้ใช้งานรายอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถทำการดู ค้นหา และทำงานร่วมกัน โดยสามารถเลือก Sheet และ View จากโมเดลกลางเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานออกแบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานออกแบบในบริบทของโมเดลโครงการ พร้อมด้วยความสามารถในการแสดงผลภาพเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย Autodesk Construction Cloud รองรับกระบวนการทำงาน ที่ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทีมงาน สามารถเห็นการอัพเดทของงานออกแบบที่อาจส่งผลกระทบต่องานที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างไร

ติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ผู้ใช้งานสามารถทำการสำรวจเนื้อหาของงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และข้อมูลของงานที่กำลังดำเนินการ เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อมูลทั้งหมดที่จะทำการส่งมอบ ทั้งการดำเนินงานจากทีมอื่น และภายในทีมของตนเอง

ทบทวนและตรวจสอบงานออกแบบ

ผู้ใช้งานสามารถทำการตรวจสอบโมเดล Revit ที่ทำงานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์ รวมถึงมุมมองแบบ 3 มิติ และเอกสารแบบ 2 มิติ พร้อมกันกับทีมงานในส่วนต่าง ๆ เพื่ออธิบายหรือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อ Autodesk Construction Cloud

สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Autodesk BIM 360 Design
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อซอฟต์แวร์ ได้ที่

ฝ่ายขาย บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02 267 6388 – 9 หรือที่อีเมล์ sales@vr-3d.com